Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) omslag pag. iii


 

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor “historie” in het algemeen en “geschiedenis” van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift dat drie maal per jaar verschijnt. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten

Bestuur
Voorzitter : vacant
Vice-voorzitter : Ruud van Iterson
Secretaris : Hans Jonker
Penningmeester : Peter Heyen
Coördinator Documentatie : Guusje Hent
Eindredactie Contactblad : Marcus van der Heide

Informatie/documentatiecentrum en ledenadministratie
Adres : Huizerweg 54 in Bussum Telefoon : 035 6912968.
Openingsuren: maandagmorgen van 9.00-12.00 uur vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur.
E-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : Bussum.geschiedenisbank-nh.nl

Contributie
De (minimum)contributie bedraagt voor individuele leden € 13,60, gezinslidmaatschap €18,15.
Voor verzending buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met  4,10 portokosten

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van ‘nieuw lid’ en uw volledige adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Losse nummers Contactblad zijn à € 3,40 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrum en bij Boekhandel Los in Bussum

Advertenties: kwart pagina € 36,30 per jaar, halve pag. € 63,50 p.j., hele pag. € 108,90 p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester Peter Heyen, Parklaan 35, 1405 GP Bussum