Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 96


In Memoriam Gerard Dijker

Mariet Piebes

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op 10 september jl. overleed Gerard Dijker, slechts 60 jaar oud. Gerard heeft zich geruime tijd ingezet als bestuurslid van de Historische Kring: in april 1994 werd hij penningmeester, in april 1995 voorzitter. In mei 1998 is hij afgetreden. Gerard was de laatste twee jaren van zijn leven ziek, ernstig ziek. Hij heeft gestreden tegen zijn ziekte tot het uiterste, maar uiteindelijk heeft de ziekte hem overwonnen. Gerard bleef hoopvol: slechts enkele weken voor zijn overlijden zei hij me dat het ergste leed nu geleden was, dat hij nu weer verder kon. Het heeft niet zo mogen zijn.

Wij hebben Gerard leren kennen als een gedreven en erudiet mens, die zich met hart en ziel inzette.
Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw en dochters alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Niet het snijden doet zoo'n pijn
Maar het afgesneden zijn.
(M. Vasalis)

Bussum, december 1999