Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (1999) 66

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 66


Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Dit is alweer het laatste Contactblad van dit jaar. Een jaar, waarin de kring veel van zich heeft laten horen en zien. U kunt elders in dit blad hierover lezen. Ook voor volgend jaar staan er diverse activiteiten op stapel. Het bestuur is al bezig met het vragen van interessante sprekers voor de openbare contactavonden. Wij hopen u in januari 2000 via een nieuwsbrief op de hoogte te stellen.

Wist u dat er een heuse millenniumkalender over Bussum is uitgekomen? De kring ontving een exemplaar van de heer en mevrouw Schweizer, waarvoor onze hartelijke dank. Voor de liefhebber is de kalender voor slechts f 6,-- te koop bij drukkerij Atlantis, Poststraat 13 Bussum.

De redactie bedankt de schrijvers van de artikelen en iedereen die hierop reageerde voor hun inbreng. Zonder hen kan er geen Contactblad uitkomen. De vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren voor de kring inzetten, zorgen er voor, dat onze vereniging levend wordt gehouden. Het afgelopen jaar ontving de Historisch Kring weer een aantal voorwerpen, waar wij bijzonder blij mee zijn. In het bijzonder kreeg de kring van de heer Van Gelderen diverse materiële en financiële giften. Ook hij wordt hiervoor hartelijk bedankt.