Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 65


Inhoud

Jaargang 15 nummer 3 * december 1999
ISSN 0920-5683

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

pagina
    66    Van de redactie
    67    Het begin van de Bussumse brandweer      M.J.M. Heyne
    77    Wasserij De Waschkoning     I. de Beer
    86    Lezers reageren: Touringcaronderneming Bussums Bloei    J.M. Vos-Bogaard
    89    Garage en Uitgeverij Autonic    H. van der Veen
    94    Oproep    H. van der Veen
    96    In memoriam Gerard Dijker     M.H.H. Piebes
    96    Een nieuw fotoboek over Bussum door Martin Heyne
    96    Lezers reageren: Buwito    J.M. Vos-Bogaard
    96    Tentoonstelling collectie Winthorst 

Voorblad: de mangel in wasserij De Waschkoning. Zie het artikel pagina 77 vlgg. 

 AGENDA van de Historische Kring Bussum:

Dinsdagavond 18 januari 2000 * Nieuwjaarsbijeenkomst
Donderdagavond 23 maart 2000 * jaarvergadering en daarna opening van de tentoonstelling 'Verleden en heden van Bussum'.
Donderdagavond 8 juni 2000 * contactavond
Dinsdagavond 10 oktober 2000 * contactavond
                * aanvang 20.00 uur Huizerweg 54
De invulling van de avonden wordt nog bekend gemaakt.

Op zaterdag 20 mei 2000 wordt de open dag van Tussen Vecht en Eem gehouden in Bussum. U wordt van alle activiteiten op de hoogte gehouden in de pers en het blad van T.V.E. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 78 t/m 85 mevr. I. de Beer,
pag. 68 t/m 73 M.J.M. Heyne,  de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het voorjaarsnummer graag inleveren vóór 1 maart 2000.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.