Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/3 (december 2002) pag. 32-33


De Kaap van Bussum

N. Eskens-Scheer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande iIllustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
1. De Kaap ca. 1930. Op de achtergrond de varkensschuur van Griffioen

De Kaap was omstreeks 1918 een buurtschap van noodwoningen. Deze noodwoningen waren van hout en zwart geteerd. Het waren 13 dubbele en 3 enkele woningen (totaal 29 woningen).
De Kaap lag aan het einde van de Laarderweg. Bij de Hamerstraat hield de bestrating van de Laarderweg op en ging de weg als zandpad verder. De Kaap begon zo'n 500 meter naar het  Z.W., richting Eng en het fort bij de spoorbaan, ter hoogte van de Akkerlaan.

Omdat de woon- en leefomstandigheden op de Kaap op zijn zachtst gezegd niet optimaal waren, besloot de gemeente Bussum tot het saneren van de Kaap. Deze sanering hield in dat in 1924/1929 het Eendrachtspark en in 1930/1931 de Spijkerstraat onstonden, waar de bewoners van de Kaap volgens de Bussumsche Courant van 3 maart 1932 een keurig huis met een moderne keuken gingen bewonen. De houten huisjes op de Kaap werden verbrand, ze zaten vol wandluis en vlooien.

 

      
2.Het woonwagenkamp op de plek van De Kaap, gezien vanaf de Laarderweg
naar de spoorlijn.
 

Woonwagens

Daarna kwamen er woonwagenbewoners op de Kaap. De bewoners van de Laarderweg  protesteerden omdat ze overlast vreesden. [Bussumsche Courant 14 oktober 1933]. Dit protest haalde niets uit en in 1934 kwam het woonwagenkamp er; er was plaats voor 170 wagens.

Er werd onderscheid gemaakt tussen een woonwagenbewoner en een zigeuner. Een zigeuner had toestemming om een nacht op het kamp te staan, een woonwagenbewoner mocht er permanent staan.

      
 
3. Op de luchtfoto van ca. 1950 is de positie van De Kaap ten opzichte
van de Laarderweg goed te zien. Links de Ruysstraat, in het midden
het schoollokaaltje.

Op het terrein kwam een gebouwtje te staan om dienst te doen voor kerkdiensten, feesten en als schooltje voor de kleintjes. De sanitaire voorziening bestond uit een gemeenschappelijke kraan en toilet. Er was een kampbeheerder die de gang van zaken regelde, hij was ook kampbewoner. De kinderen gingen naar de openbare Wilhelminaschool aan de Brinklaan tegenover het huidige benzinestation.

Door de uitbreiding van Bussum naar het zuiden kwam in de jaren 50/60 van de vorige eeuw een eind aan het woonwagenkamp en ook aan de Kaap zelf.

Met dank aan:
Mevrouw H.v. Gelderen - Hagen (zij woonde als meisje in de jaren 1930 op de Laarderweg),
de Heer J.Doorn (hij woonde van 1921 tot 1926 op de Kaap) en
Martin Heyne. De foto's komen uit zijn collectie.