Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 4 (ii)


100 Jaar vrijwillige brandweer in Bussum

Johan H.M. Klijnman 

Klik hier voor de pdf van dit artikel. 

In 1899 werd in Bussum de vrijwillige brandweer opgericht, daarvóór was de brandweer een zogenaamde plichtbrandweer. De brandweer zal in 1999 op een aantal manieren stilstaan bij dit jubileum. Op zaterdag 18 september 1999 houdt de brandweer een open dag. Een aantal personen is bezig een gedenkboek samen te stellen; dit wordt gecoördineerd door ondergetekende, lid van de Historische Kring Bussum.

Tevens wordt geprobeerd om in oktober een tentoonstelling over de brandweer te houden in het gemeentehuis. Er zijn hiervoor nog vrijwilligers van de kring nodig als gastvrouw/gastheer tijdens de openingsuren.