Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (1999) 3-4

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 3-4


Boerderij 'Maria Hoeve'

 Nel Krijnen-Van Gog

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

        
de voorgevel van ‘Maria Hoeve’ aan de Herenstraat.
 

Donderdag 20 augustus 1896.
Terwijl de pas gewijde klokken in de nieuwe toren luidden en de Sint-Vitusparochie zijn eeuwfeest vierde klonk het akelige geluid van de brandklok die de vreugdetonen van de kerkklokken verving, want op dat ogenblik brandde de oude, met rietgedekte boerderij van de wed. K. Krijnen geheel af (zie De Gooi- en Eemlander 15-08-1896).

Deze weduwe was Maria Krijnen-Heerschop die daar woonde met haar zoon Lambertus en hun huishoudster Jansje van Wijk. Wat later kocht Lambertus Krijnen van zijn moeder een stuk bouwland van 11 are aan de Heerenstraat voor een nieuw te bouwen boerderij met woonhuis. De aanbesteding was in Hotel de Rozenboom op 01-10-1896 en voor inlichtingen kon men terecht bij architect J.F. Everts.

Op 22-10-1896 werd de eerste steen gelegd door de zeer jonge Tijmen Krijnen, net drie maanden oud. De eerste eigenaar Lambertus Krijnen woonde er met zijn moeder en Jansje. ‘s Zomers werd het voorhuis verhuurd aan Amsterdammers met als adres Heerenstraat 71, dat later Heerenstraat 101 werd. Zelf woonden ze dan in het achterhuis met als adres Melkweg 1. In de winter woonden ze zelf in het voorhuis.

In 1922 is Tijmen Krijnen (de eerste steenlegger) met zijn vrouw Sophia van Dijk bij zijn oom komen wonen; in het achterhuis hier zijn hun 14 kinderen geboren. Lambertus en Jansje verhuisden naar het voorhuis. Na de dood van Lambertus 03-04-1936 erfde diens broer Jacobus Krijnen de boerderij. Zelf bewoonde hij de boerderij aan de overkant Melkweg 4. Jansje van Wijk bleef in het voorhuis wonen. Na haar dood werd het voorhuis verhuurd aan Flietstra, de groenteman van de overkant. In 1939 kocht Tijmen Krijnen de boerderij uit de nalatenschap van zijn vader.

De huidige eigenaar Tijmen Krijnen Tzn. kocht in 1974 de boerderij van zijn moeder Sophia Krijnen van Dijk; tot die tijd stond er nog vee in de stal. Nu is Tijmen aannemer en heeft alleen nog droog vee lopen onder ‘s Graveland. (droog vee is vee dat niet gemolken hoeft te worden). Verder vertelde de huidige bewoner nog een leuk verhaal over het paard van Lambertus Krijnen: “Na een overstroming is dit paard samen met een ander paard van Naarden naar Harderwijk gezwommen, waar de paarden opgehaald konden worden. Hoe is dit mogelijk zult U zich afvragen? Wel de paarden zwommen om en om voorop: zo kon het achterste paard zijn hoofd op de kont van het voorste paard neerleggen en zo uitrusten. Alleen zouden ze het niet gered hebben, maar nu wel”.

Met dank aan de familie Krijnen.