Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/2 (2000) 34 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 16/2 (september 2000) pag. 34 (i)


Van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De vakanties zijn weer achter de rug en we zijn druk bezig geweest weer een interessant blad voor u samen te stellen. Helaas zijn twee aktieve leden ons de afgelopen maanden ontvallen, te weten Henk Hendrikse en An Mäkel. Wij zullen hun inzet en belangstelling zeer missen en wensen de nabestaanden veel kracht toe dit verlies te verwerken.

U kunt begrijpen dat deze twee mensen een groot gat achterlaten en wij hopen dan ook dat er leden zullen zijn die dit willen opvullen. We hebben ook goed nieuws: de redaktie is uitgebreid met een nieuw lid die ons helpt met de lay out van ons contactblad, haar naam is Jeanette Andriessen.

In dit nummer een artikel van M. Heyne, Mevr. H. Rood-Poelman en groot artikel van M. van der Heide, hierdoor zijn wat andere artikelen blijven liggen voor het
decembernummer.

Wij wensen u veel leesplezier en vergeet het niet: blijf schrijven.