Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 26/3 (augustus 2010) pag. 39


De Joodse begraafplaats 

Paul Joseph

Illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting
Klik hier voor de pdf van dit artikel.

De Algemene begraafplaats van Naarden wordt elders beschreven in dit blad. In de noordwesthoek van deze begraafplaats vindt ook de Joodse begraafplaats onderdak. De circa tweehonderd Joodse graven delende toegangspoort aan de Amersfoortsestraatweg met die van de Algemene Begraafplaats.

   

In de begintijd diende de begraafplaats vooral voor de Naardense joden. Deze sefardische joden die in de 17e eeuw vanuit Amsterdam gekomen waren, werden tot 1825 wel nog altijd in Amsterdam begraven. Vanaf die tijd hadden ze hun eigen begraafplaats in Naarden.

Eind 19e eeuw nam het aantal joden in Naarden af, terwijl het aantal in Bussum van begin 20e toenam. Daarmee kreeg de begraafplaats ook meer een ‘Bussums’ karakter en kwam uiteindelijk in eigendom van de Joodse Gemeente Bussum, een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De leden van ‘Bussum’ betalen een jaarlijkse kerkbijdrage en uit de inkomsten worden ook de kosten betaald voor het in stand houden van de begraafplaats.

   

Een deel van de begraafplaats heeft een rijksmonumentenstatus. Het gaat om een wit baarhuisje (een soort mortuarium) en twee zeer oude houten grafmonumenten. Die laatste zijn bijzonder omdat het houten monumenten betreft die normaal snel vergaan. Verder is er nog een monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

   

In de laatste jaren zijn er aanzienlijke investeringen gedaan. Er is een mooi nieuw toegangshek gerealiseerd; de omheining is in orde gemaakt met een hulsthaag en twee poortjes verschaffen toegang voor ‘dagelijks gebruik van de locals’ via de Brediusweg.

Bronnen

- www.tgooi.info/bussum/joodsebegraafplaats.php (foto’s)
- www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/noord-holland/naarden

Paul Joseph is voorzitter van de Joodse Begraafplaats.