Skip to main content

Decembernummer BHT

02 december 2022

Het eindejaars-nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift is uitgekomen. De leden hebben het blad thuisbezorgd gekregen en het ligt ook op de vaste verkooppunten á € 7,50 per stuk. Het thema van het blad is dit keer toegesneden op de geschiedenis van de nutsvoorzieningen gas, licht en water. Interessant en verrassend omdat we momenteel nadrukkelijk worden gekonfronteerd met forse problemen rond de energie voorziening. Ook de artikelen over de historie van de waterhuishouding en de gemeentereiniging zijn bijzonder lezenswaardig, en er wordt geput uit het boeiende foto-album van Dirk Tersteeg. Graag wijzen we niet-leden er op dat een lidmaatschap van de Historische Kring Bussum nog steeds niet meer kost dan € 15- per jaar en dat je daarvoor drie keer het mooie blad thuisbezorgd krijgt en dus niet hoeft te kopen. Misschien is het ook voor de leden een goed idee om in de komende feestdagen een lidmaatschap cadeau te doen. Lees HIER op de website hoe dat kan worden geregeld.