Doelstelling
Open Menu

Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich in te zetten voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar.De Kring wil dit bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift, het Bussums Historisch Tijdschrift dat twee of drie maal per jaar verschijnt. Specifieke informatie voor de leden wordt in het KringNieuws vermeld en verschijnt wanneer dat aan de orde is.

Beleid
Het beleid van de vereniging om de doelstellingen te verwezenlijken uit zich in het verzamelen, verwerken en ter beschikking stellen van gegevens, afbeeldingen, voorwerpen enz. die te maken hebben met de geschiedenis van Bussum. Dat gebeurt o.a. door artikelen en berichten in plaatselijke en regionale media, op de website, in een eigen tijdschrift, in boeken en andere media, via eigen bijeenkomsten of die van anderen, ondersteuning van initiatieven, tentoonstellingen, wandelingen, fietstochten, excursies, enz. Op vragen en verzoeken van individuele personen of organisaties wordt zo goed mogelijk geantwoord.

Naast deze algemene activiteiten kunnen leden individueel of samen met andere leden onderzoek doen dan wel zich aansluiten bij een bestaande werkgroep of door zelf een werkgroep te beginnen.
Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van de Kring klik hier

De inkomsten van de vereniging komen voornamelijk uit contributies, subsidies, vergoedingen en giften. Het betrekkelijk kleine vermogen dient om initiatieven te kunnen nemen, waarvan de inkomsten pas later komen, of waarvan de inkomsten onzeker zijn of waar geen inkomsten tegenover staan.

HKBdeflogo2020ZW klein