HOME HKB
Open Menu

De grote verandering in het winkelen en de sprong in de consumpiemaatschappij, werd ingeleid door de opening van de nieuwe winkel “de KIJK-GRIJP” aan de Landstraat. Waren we gewend aan een persoonlijke bediening bij kruidenier en slager nu werden wij geconfronteerd met het nieuwe winkelen in een supermarkt. Niet meer wachten op je beurt , maar gewoon zelf pakken uit de schappen, bakken en dozen.

Ruimtelijk gezien botsten hier in Bussum twee werelden. Naast de Kijk-Grijp bevond zich nog een boerderij met een mesthoop die deed denken aan de oorsprong van Bussum als een agrarische gemeente.

De ondernemer Groenwoudt, de initiatiefnemer van dit nieuwe fenomeen, bracht in Bussum een revolutie teweeg. De nieuwe vorm van boodschappen doen, bracht de koper wel voor een nieuw probleem. Wat moest je kiezen voor product, in vergelijking met nu was de keuze nog beperkt, maar het meenemen van voorverpakte waar was toch anders. Ook nieuwe namen en (huis) merken verschenen in de schappen en met een partijenhandel waren er wel eens interessante aanbiedingen en concurrerende prijzen. Met mijn vader bezocht ik de zaak en we namen er producten mee. Een mandje was verplicht maar de boodschappen moesten toen nog in een zelf meegebrachte boodschappentas worden meegenomen. Minder geslaagd vond mijn moeder de aankoop van de diepvrieskip waarvan, na ontdooien, een mager scharminkel overbleef.

Wij maakten kennis met ‘Huishoudjam’. Hierin bleken vruchten een zeldzaamheid en nadat de weinige vruchten door voorgangers waren opgevist, bleef voor latere gebruikers van de aardbeienjam slechts een rode jelly achter.

‘Try en error’, maakte dat je zorgvuldiger de producten uitkoos maar de trend die Groenwoudt had ingezet, was niet meer te stuiten!   Bussum veranderde snel. De Gruyter verscheen op de Huizerweg  later natuurlijk andere grootgrutters zoals Albert Heyn . Steeds meer vestigingen werden geopend waarbij zich tenslotte Deen, Lidl en de Aldi  aansloten. Kleine kruideniers verwenen uit het Bussumse straatbeeld .

Ook de toegenomen welvaart en de technische ontwikkelingen maakten dat andere middenstanders het moeilijk kregen. Vroeger had je in Bussum iconen van winkels voor een bepaalde dienst of product. Zo herinner ik me fotozaak Strik, waar je je fotorolletje kocht en liet ontwikkelen. Je had schoenmakers zoals Iking en een radiowinkel als Velt en een speelgoedwinkel als ‘de Speelkamer’( Huizerweg) Bij deze speelgoedwinkel kocht ik mijn eerste ‘Alladin’ zweefvliegtuig ! Een bouwpakket met balsahout en spanlak voor de vleugels. Uren heb ik me met vriendjes op de hei met dit zelfgebouwde vliegtuigje gespeeld. Er werd nog veel gerookt en er waren veel sigarenzaken. Bij ‘Reus’ op de Huizerweg moest ik regelmatig een pakje sigaretten ‘ Captain Grant’ halen. Roken is taboe geworden:ook de vele sigarenwinkeltjes verdwenen.

Nu moeten we het doen met vestigingen van grote ketens en franchise winkels. Het aanbod wordt steeds uniformer en boodschappen doen we vaak met de auto. Bussum werd opgestoten in de vaart der volken en als bekroning van deze vooruitgangsdrift verscheen een nieuw, grauw blok in het centrum, het nieuwe stadhuis.

Actueel

Kaartenproject afgerond

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond. Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

Foto van de maand

Het Mouwtje - ze zijn er weer

                                                                                            Foto J. van Hassel