Uit de krant
Open Menu

Interessante excursie vrijwilligers HKB

Twintig vrijwilligers van de Historische Kring Bussum namen op 1 oktober deel aan een excursie naar Castricum. Het doel was nader kennis te maken met de archeologie in Noord-Holland, een onderwerp waar de HKB zich nooit eerder mee bezig heeft gehouden. Allereerst werd onder leiding van Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum een wandeling gemaakt om kennis te maken met het Castricumse duinterrein en de (pré-)historische gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld.

 

Vanaf een uitzichtspunt op de Papenberg, het hoogste duin van Castricum, waren in het landschap de sporen zichtbaar van het OerIJ, de prehistorische monding van het IJ. Ook het Russenduin was zichtbaar: het historische slagveld van de Slag bij Castricum in 1799 tussen de Engelsen en Russen enerzijds en de Fransen en Bataven anderzijds, waarbij in totaal 3900 soldaten om het leven kwamen. Tijdens de wandeling kwam het gezelschap ook langs de "kunstbunker", waar in de tweede wereldoorlog de nationale kunstschatten uit het Stedelijk Museum van Amsterdam werden opgeslagen. 

Na een goed verzorgde lunch bij restaurant 'Bij de buurvrouw' gaf Rino Zonneveld in het onderkomen van Oud-Castricum een lezing over de archeologie in en rond Castricum en de rol van de amateur-archeologen van Oud-Castricum daarbij. In het Noord-Hollands archeologiecentrum en museum `Huis van Hilde' werden de Bussumse vrijwilligers vervolgens rondgeleid en geïnformeerd over de archeologie in Noord-Holland en de moderne technieken die daarbij worden gehanteerd.

Al met al een leerzame excursie, die door de deelnemers zeer op prijs werd gesteld.

 

Documentatiecentrum gesloten

De renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum hebben helaas ook een sterke invloed op het documentatie centrum van de Historische Kring Bussum. De toegang wordt voorlopig belemmerd en de werkzaamheden van de vrijwilligers hebben te lijden onder geluidsoverlast.Tot zeker 1 november ligt het werk nagenoeg stil. Dat is jammer nu na de coronamaatregelen alles weer op gang kwam. De telefoon wordt nog wel opgenomen, en ook het digitale archief is via de de website gewoon te raadplegen. 

Interessante excursie vrijwilligers HKB

Twintig vrijwilligers van de Historische Kring Bussum namen op 1 oktober deel aan een excursie naar Castricum. Het doel was nader kennis te maken met de archeologie in Noord-Holland, een onderwerp waar de HKB zich nooit eerder mee bezig heeft gehouden. Allereerst werd onder leiding van Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum een wandeling gemaakt om kennis te maken met het Castricumse duinterrein en de (pré-)historische gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld.

Lees meer...