Uit de krant
Open Menu

Algemene  Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 september in de Wilhelminakerk te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse archeoloog Sander Koopmans, voorzitter van AWN (vereniging van vrijwilligers in de archeologie), afdeling Naerdincklant, een lezing over de Gooise zandafgravingen.
Voor het gehele programma klik op onderstaande  "lees meer"

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u  Lezing door Sander Koopman
21.00 u   Pauze
21.15 u    Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2.Vaststelling agenda            
                   3.Vaststelling notulen van de ALV van 25 november 2020
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2020 
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2020
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2021
                   8. Vaststelling begroting 2022
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

Lees HIER het laatste Kringnieuws

Algemene  Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 29 september in de Wilhelminakerk te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse archeoloog Sander Koopmans, voorzitter van AWN (vereniging van vrijwilligers in de archeologie), afdeling Naerdincklant, een lezing over de Gooise zandafgravingen.
Voor het gehele programma klik op onderstaande  "lees meer"

Lees meer...

NPO besteedt aandacht aan 70 jaar Nederlandse televisie

Afbeeldingsresultaten voor npo70 jaar geleden op 2 oktober 1951 kwam de eerste officiĆ«le Nederlandse televisie-uitzending vanuit studio Irene in Bussum tot stand. Niet alleen de Historische Kring Bussum gaat aandacht aan dit jubileum besteden, maar ook de diverse omroepen.

Lees meer...