Blogboek
Open Menu

Onder een goed maar vooral reusachtig gesternte hield burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren zijn nieuwjaarstoespraak. Hij was optimistisch van toon maar gaf er wel blijk van dat er flink gesjord moet worden aan de vele projecten die ons boven het hoofd hangen..De burgervader maakte nog eens duidelijk dat de woonkernen van Gooise Meren hoe dan ook hun eigen identiteit zullen blijven behouden. Onder de diverse actieve organisaties die de gemeente telt noemde de burgemeester ook de Historische kring Bussum. Op de geanimeerde nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2019 in het raadhuis in Bussum werden onder grote belangstelling de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt. (foto's Jaap van Hassel)