Actueel
Open Menu

De Algemene Leden vergadering van de Historische Kring Bussum is tenslotte toch doorgegaan. Op woensdagavond 25 november verzamelden zich zo'n dertig leden en vrijwilligers in de zijzaal van de Wilhelminakerk. De vergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Leo Thijssen. Hij is als nieuwe voorzitter de opvolger van Adriaan Branderhorst die niet voor de eerste keer afscheid nam. Hij is vanaf 2007 binnen de vereniging actief geweest. Eerder dit jaar waren Adriana van den Berg en Martin Kip uit het bestuur gestapt. Gelukkig kon een nieuw lid aantreden: Eric Bor. Hij staat rechts op de foto van de bestuurstafel. Over zijn persoon is een en ander te lezen in het jongste KringNieuws. De andere punten op de agenda werden in hoog tempo afgewerkt:

De notulen van de jaarvergadering 2019 werden vastgesteld, evenals het jaarverslag. Wat betreft de financiƫn sprak penningmeester Willem Steenkamp van een ruime jas. De jaarrekening 2019, die voor een groot deel is gebaseerd op het werk van administrateur Gerard Bon, werd door de kascommissie goedgekeurd. Daarna werd een nieuwe commissie benoemd. De begroting voor 2021 ziet er rooskleurig uit, zij het dat de subsidie van de gemeente Gooise Meren nog moet worden vastgesteld. Na afloop van de jaarvergadering werd er nog door de aanwezige vrijwilligers nagepraat over het reilen en zeilen van de vereniging. Al met al was dit in deze coronatijd een plezierig en nuttig weerzien.