Actueel
Open Menu

Actueel

Van 31 mei tot en met 9 september kunt u genieten van al het moois dat onze regio te bieden heeft tijdens het eerste Erfgoedfestival ‘Groen in Gooi en Vecht’. Voor meer informatie klik HIER

 

    

 Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei verzamelden ruim 30 senioren zich in het documentatiecentrum van de Historische Kring voor een wandeling van zo’n 3 km onder leiding van twee gidsen van de Kring.

De tocht voerde vanaf station Naarden Bussum over het spoor door een deel van Het Spiegel. De deelnemers waren verdeeld in twee groepen: één met ca. 20 wandelaars, de andere vooral met mensen met ‘rollend vervoer’, rolstoelen en scootmobiels.

In de wandelgroep was de sfeer uitstekend, de meerderheid bestond uit dames die veel met elkaar te bepraten hadden, en het was ideaal wandelweer. Ook de rollende groep had er zin in, maar was wat moeilijk bij elkaar te houden door de verschillen in tempo. De gids ontbeerde soms een fluitje om de scootmobielen terug te fluiten.

Al waren er nogal wat geboren en getogen Bussumers bij, de gidsen Inge Engelbarts en Margreet de Broekert wisten toch de nodige nieuwe informatie aan te dragen. De tegeltableaus op het Van Houten gebouw, de zeer begaafde jonge architect Wiggers de Vries, een aantal kerken, het bijzondere kruispunt op de Parklaan met op elk van de vier hoeken monumentale villa’s (die behouden zijn!), het verhaal over de aangeklede beelden bij de ingang van Villa Amalia, de Hunkerbunker en nog veel meer passeerden de revue.

Grappig om op te merken dat op de Vlietlaan de dames ongeveer allemaal met hun neus geplakt zaten tegen de etalageruit van de winkel ‘Kopje Zoekt Familie’.

Maar men had zeker ook aandacht voor de bijzondere wetenswaardigheden tijdens deze geslaagde wandeltocht.

Eindpunt was de poffertjeskraam, waar men na anderhalf uur lopen onder het genot van de ambachtelijke poffertjes kon bijkomen.

Voor de gidsen was het de vuurdoop, maar beslist voor herhaling vatbaar!
Met dank aan de organisatie van deze Wandelvierdaagse, de verkeersregelaar c.q. EHBO-er en de leuke plant die de gidsen kregen.

Jaap van Hassel maakte de foto's. Voor een uitgebreide reportage klik HIER

 

                                                                                               

 

Vrijdagmiddag 11 mei is het documentatiecentrum dicht. Dat is na Hemelvaart en de vrijwiligers willen dan wat anders doen dan anders..

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verscbenen! Het jongste nummer is grotendeels gewijd aan Bussumse scholen. Het is een mooi overzichtelijk geheel geworden met allerlei boeiende details over het Bussumse schoolverleden. Op de omslag een klassefoto uit de jaren twintig.. Het is de klas van juf Tobi op Instituut Juliana. Een lokaal met gaslampen. De HKB- leden krijgen het blad zoals altijd thuisbezorgd en het is voor €7,50 te koop bij de boekhandels Los en Bruna, en natuurlijk in ons documentatiecentrum. 

Deze maand april wordt wereldwijd herdacht dat vijftig jaar geleden de Amerikaanse zwarte dominee Martin Luther King werd vermoord. In 1964 had hij een bezoek gebracht aan Nederland. Een jaar eerder had hij grote indruk gemaakt met zijn “I have a dream”- toespraak tijdens een grote manifestatie in Washington van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Voor zijn niet aflatende pleidooi voor een geweldloos verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten werd hij in 1964 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. In dat zelfde jaar kwam hij naar Nederland voor een congres van de Europese Baptisten Federatie in de Rai in Amsterdam. Op Schiphol gaf hij een persconferentie, maar hij kwam ook nog naar Bussum voor een interview in tv-studio Irene. Dat was op zaterdag 16 augustus 1964. Het was een gesprek met Niek Heizenberg van het actualiteitenprogramma “Hier en Nu” van de NCRV-televisie. Zie bovenstaande foto van het ANP. Het interview is helaas niet terug te zien.
Niek Heizenberg haalde de dominee met een taxi op uit het American Hotel in Amsterdam. Ze hadden toen ruim de tijd om het vraaggesprek in Bussum voor te bereiden. Heizenberg zat vlak achter Luther King in de auto, en die herinnering kwam met kracht terug toen hij enkele jaren later hoorde dat de dominee was vermoord.. Martin Luther King werd in april 1968 op 39-jarige leeftijd in Memphis doodgeschoten.

Donderdag 29 maart was de eerste van vier volgeboekte rondleidingen op landgoed Oud Bussem en de Hofstede Oud Bussem. Gids was Jan Loggen die eerder een lezing hield op de Jaarvergadering. Het gezelschap moest een kwartier schuilen in de fietsenstalling bij de Orangerie wegens een forse hagelbui. Fotograaf Jaap van Hassel was er bij. 

De Algemene Ledenvergadering 2018 stond voor een groot deel in het teken van bestuurswisselingen. Voorzitter Jan Lieste trad terug om gezondheidsredenen. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. Jan was deze avond vergezeld door zijn vrouw en twee dochters. Hij gaf een korte terugblik op zijn actieve periode bij de Kring, zeker dertien jaar. Over dit nieuwe erelid later meer. 

Klaas Oosterom legde zijn functie van secretaris neer, maar blijft wel bestuurslid. Hij wordt als secretaris opgevolgd door Nol Verhagen. Een nieuw gezicht is Martin Kip. Hij zal in de Kring meelopen en bezien of hij bestuurslid en zo mogelijk voorzitter wil worden. Voorlopig blijft Adriaan Branderhorst waarnemend voorzitter. Gea van der Horst trad terug als bestuurslid wegens persoonlijke omstandigheden.

 

Het financiële jaarverslag, de balans en de begroting werden op advies van de kascommissie goedgekeurd. Alexander Overdiep blijft lid van de kascommissie en wordt bijgestaan door Cees Bouman die Chris Leenders opvolgt.

 

De avond begon met een lezing van Jan Loggen over Oud Bussem. De heer Loggen is ook gids bij excursies op dit landgoed. Vier excursies zijn inmiddels volgeboekt en er komen misschien nieuwe mogelijkheden.

 

Met het afscheid van Jan Lieste heeft de Historische Kring Bussum een duizendpoot en teamplayer verloren.Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de man die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Vaak verzorgde hij ook vervoer met zijn aanhangwagen. Jan kan met voldoening terugkijken op zijn jaren bij de Kring waar hij voor zijn inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger veel waardering genoot. Om een en ander in herinnering te brengen is HIER een foto-impressie, samengesteld door Jaap van Hassel.

Bekijk HIER een foto-verslag van de hele avond van de jaarvergadering

 

De officiële opening op 17 februari van het gemeentehuis van Gooise Meren was de directe aanleiding voor het maken van een korte documentaire. Daarin zijn beelden te zien van de twee oudste (verdwenen)raadhuizen van Bussum en van de bouw en opening van het huidige gemeentehuis dat na renovatie nu het gemeentebestuur van Gooise Meren huisvest. Deze co-produktie van Jaap van Hassel en Jan Schippers werd tijdens het openingsfeest doorlopend vertoond. De makers hebben onder meer dankbaar gebruik gemaakt van gegevens in een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift van de hand van Luud Wierenga een Titia van der Zee. Om dit te lezen klik HIER. De film zelf is nu ook door iedereen te bekijken via het Youtube-videokanaal van de Historische Kring Bussum. Een rechtstreekse link is HIER.

                                                                                                            foto's Jaap van Hassel

 

Ze blijven in het nieuws: de Gooise kindermoorden/verdwijningen in de jaren veertig. RTV-NoordHolland besteedde er opnieuw aandacht aan, weer met een toelichting van Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum. Om dit te bekijken klik HIER

 

Twee weken na het verschijnen van het boek van  Hans Jonker en Bim Bensdorp over de geschiedenis van Bensdorp is er alweer een boek over een Bussumse familie: de familie Bouvy. Het verhaal over de familie is nauw verbonden met de villa op Singel 6, die in 1903 door  grootvader Franҫois Bouvy werd gebouwd en die pas 113 jaar later, in 2016, door zijn kleinkinderen uit handen werd gegeven. Nu herinnert alleen nog het bord Bos van Bouvy bij het speeltuintje op de hoek van De Dennen aan de oorspronkelijke bewoners.

De Bouvy’s zaten in het zout: Franҫois (1872-1930) en zijn broer Léon (1874-1969) leidden het familiebedrijf  J.J.Bouvy en zoon Zoutziederij De Pauw, aanvankelijk gevestigd te Amsterdam. In 1914 bouwde het bedrijf een fabriek in Muiden. Toen Bouvy de grond voor zijn villa kocht, lag die aan de rand van de bebouwde kom van Bussum. Bouvy verwierf door verdere aankopen een groot terrein, dat zich uitstrekte van de Singel tot waar nu de Ceintuurbaan loopt, en van de toen al bestaande Brinklaan tot de Laarderweg.