Actueel
Open Menu

Actueel


Woensdagochtend 15 mei was er een betrekkelijk kort maar hevig evenement op station Naarden Bussum. Het was een "startmoment" met het oog op de komende  herinrichting van het spoor en het stationsgebouw. Pers en publiek kregen informatie over alle plannen.van Pro Rail, NS-stations en de gemeente Gooise Meren. Er was ook een prominente rol toebedacht aan de Historische Kring Bussum. Die had een compacte tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het stationscomplex. Op een vraag van de directeur van ProRail bleken er 14 vertegenwoordigers van de HKB aanwezig te zijn. Alles speelde zich af in de oude fietsenstalling vlakbij het documentatiecentrum van de Kring. NH Nieuws Gooi TV  besteedde ruim aandacht aan het evenement. Om het te kunnen zien klik HIER

 


De Historische Kring Bussum is bedroefd en verslagen door het bericht dat oud-voorzitter en lid van verdienste Jan Lieste is overleden. Met zijn heengaan, dinsdagavond, na een moeilijke ziekte-periode heeft de Kring definitief een duizendpoot en teamplayer verloren. Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de klussenman die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Daarvoor wist hij altijd de juiste mensen mee te krijgen. Vaak verzorgde hij ook het vervoer met zijn aanhangwagen. Bij zijn mooie afscheid als bestuurslid op de jaarvergadering van 2018 werd hem veel lof toegezwaaid voor zijn langdurige en zeer productieve inzet inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger. Jan was 80 jaar.

De uitvaart van Jan is woensdag 15 mei in Bilthoven. Zie HIER de rouwadvertentie

Namens de Historische Kring Bussum sprak Margreet de Broekert op 4 mei in de Grote Kerk in Naarden over het belang van het blijven vastleggen van oorlogsgebeurtenissen.
Over de interesse van de jeugd voor de Tweede Wereldoorlog, zeker voor wat betreft de persoonlijke verhalen.
En over de noodzaak om dat wat toen gebeurd is door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Opdat wij niet vergeten.
Dat nooit weer.

Ook wethouder Geert-Jan Hendriks sprak en de middelbare scholiere Maria Hofmeijer las voor uit Het Dagboek van Anne Frank. Na afloop van de plechtigheid werden kransen gelegd bij het monument aan de Burgemeester van Wettumweg.
 
Klik hier voor de tekst van de toespraak van Margreet de Broekert
Foto's: Jaap van Hassel
 
 
     
     


Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen. Het voorjaarsnummer 2019 is dit keer gewijd aan het thema 100 jaar Brediuskwartier. Alle leden krijgen de  goednieuwe glossy weer in de bus. Losse nummers zijn als altijd voor € 7,50 te koop in het HKB-documentatiecentrum in de zijvleugel van NS station Naarden Bussum en bij de boekhandels Los en Bruna. Voor de niet-leden is het goed om te weten dat een jaarlijkse contributie van slechts € 15,- recht geeft op alle nummers in een jaar.

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

 

                                                   met medewerking van boekhandel Los en Uitgeverij Cossee Amsterdam

     Twee boeken van Marianne Philips zijn opnieuw uitgegeven: De Biecht en het boekenweekgeschenk van 1950  De Zaak Beukenoot

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 april stond vooral in het teken van de versterking van het bestuur en de benoeming van maar liefst drie nieuwe Leden van Verdienste. Er traden drie nieuwe bestuursleden aan: Willem Steenkamp, registeraccountant, die gaat voor de functie van penningmeester, en Leo Thijssen, afkomstig uit het onderwijs. Martin Kip, die al een flinke tijd meeloopt, is nu ook als bestuurslid geïnstalleerd.  De ledenvergadering ging bij acclamatie akkoord met de benoemingen. Gerard Bon nam afscheid als bestuurslid; hij was al gestopt als penningmeester, maar was wel bereid zich in te zetten als administrateur van de vereniging. Nol verhagen die tijdelijk penningsmeester was kan zich nu helemaal richten op zijn eigenlijke functie van secretaris. Ook oud-secretaris Klaas Oosterom nam afscheid als bestuurslid. Hij gaat wel door als vrijwilliger met de vele taken die hij al op zich had genomen.  Hieronder van links naar rechts: Adriaan Branderhorst, Adriana van den Berg, Willem Steenkamp, KLaas Oosterom, Nol Verhagen, Leo Thijssen en Martin Kip.

Tot verrassing van de Ledenvergadering werden er drie mensen voorgedragen als Leden van Verdienste: de eerder genoemde Klaas Oosterom, interim-voorzitter Adriaan Branderhorst en Guusje Hent, de spil van het Documentatiecentrum van de Kring. Oosterom en Branderhorst hielden een lofrede over elkaar, en Branderhorst bezong de grote verdienste van Guusje Hent.

De kascontrolecommissie adviseerde de ledenvergadering décharge te verlenen aan het bestuur wat betreft de  financiële verslaglegging. 

Voor de eigenlijke ledenvergadering wist de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad van minuut tot minuut een volle zaal te boeien met 'Het verhaal van Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi.'  (foto's Jaap van Hassel) Voor meer foto's van Jaap klik HIER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Donderdag 4 april wordt de Jaarvergadering van de Historische Kring Bussum gehouden. Meer er over hebt u al kunnen lezen in het jongste Kringnieuws. HIER is alsnog de digitale versie. De avond begint om 20.00 u met een voordracht van Pieter Hoogenraad. Hij vertelt 'Het verhaal van Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi'. De lezing is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

Na de pauze om 21 u begint om 21.30 u de eigenlijke ledenvergadering. Vast staat al dat er nieuwe bestuursleden zullen worden benoemd. 

De Jaarrekening 2018 kan HIER worden gedownload en bekeken, en HIER de Begroting 2020.  Ook zijn de Concept-notulen ALV2018 te lezen.

De Algemene Ledenvergadering wordt ook dit jaar gehouden in de zijzaal/koffiezaal van de Wilhelminakerk. De zaal is open om 19.30u. Ook niet-leden zijn van harte welkom.Tot ziens !

 

                                                                    

Maar liefst zes gidsen van de Historische Kring Bussum rukten zondag 31 maart uit voor groepswandelingen door het 100- jarige Brediuskwartier. Bij elkaar liepen 's ochtends en 'smiddags ruim honderd mensen mee. Gidsen en belangstellenden verzamelden zich om tien uur (zomertijd!) in hotel Jan Tabak. Daar werden de belangstellenden toegesproken door voorzitter Simon Morsink van de Vrienden van het Bredius, Erik Huijbregts van HH-hotel Jan Tabak, en HKB-secretaris Nol Verhagen. Wijkwethouder Geert-Jan Hendriks, die ook meeliep, kreeg een Bredius-wimpel overhandigd. De wandelingen duurden ongeveer anderhalf uur. Ze leverden ook weer nieuwe Kringleden op. Frans Verwij schreef zeker 22 nieuwe leden in. Jaap van Hassel nam de foto's. Klik HIER om nog meer foto's van hem te bekijken.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Palmkazerne was weer in het nieuws. Nog maar kort na de succesvolle Open Dag op het voormalige militaire terrein heeft NH Gooi TV een item gewijd aan het gebied waar de buurtschap Crailo moet verrijzen. Er is onder meer een vraaggesprek te zien met Veronica den Breejen van de Historische Kring Bussum en met terreinbeheerder Fred Brandsen. Het tv-verslag werd zaterdag 9 maart uitgezonden. Wie het wil zien is kan HIER klikken.