Actueel
Open Menu

Actueel

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Wie het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum de komende maanden wil bezoeken moet wel een barricade van fietsen overwinnen. Pal voor de thuisbasis van de Kring zijn tijdelijke fietsenrekken geplaatst in verband met de herinrichting van station Naarden Bussum. De fietsenwoestijn die achter het documentatiecentrum was verborgen gaat plaats maken voor een vernieuwd en uitgebreid perron 1. Daarom moeten de rijwielen zolang aan de voorkant staan. Voor dat doel zijn ook enkele parkeerplaatsen voor het wegbrengen en ophalen van reizigers opgeofferd. Deze situatie gaat enkele maanden duren, misschien wel een half jaar. Voor het station hangt al een poos een banier met de tekst: 'nu nog wat ongemak, straks meer comfort'. Daar vertrouwen we dan maar op.
(foto's Jaap van Hassel)

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum. Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond.

 

Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !


Woensdagochtend 15 mei was er een betrekkelijk kort maar hevig evenement op station Naarden Bussum. Het was een "startmoment" met het oog op de komende  herinrichting van het spoor en het stationsgebouw. Pers en publiek kregen informatie over alle plannen.van Pro Rail, NS-stations en de gemeente Gooise Meren. Er was ook een prominente rol toebedacht aan de Historische Kring Bussum. Die had een compacte tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het stationscomplex. Op een vraag van de directeur van ProRail bleken er 14 vertegenwoordigers van de HKB aanwezig te zijn. Alles speelde zich af in de oude fietsenstalling vlakbij het documentatiecentrum van de Kring. NH Nieuws Gooi TV  besteedde ruim aandacht aan het evenement. Om het te kunnen zien klik HIER

 


De Historische Kring Bussum is bedroefd en verslagen door het bericht dat oud-voorzitter en lid van verdienste Jan Lieste is overleden. Met zijn heengaan, dinsdagavond, na een moeilijke ziekte-periode heeft de Kring definitief een duizendpoot en teamplayer verloren. Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de klussenman die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Daarvoor wist hij altijd de juiste mensen mee te krijgen. Vaak verzorgde hij ook het vervoer met zijn aanhangwagen. Bij zijn mooie afscheid als bestuurslid op de jaarvergadering van 2018 werd hem veel lof toegezwaaid voor zijn langdurige en zeer productieve inzet inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger. Jan was 80 jaar.

De uitvaart van Jan is woensdag 15 mei in Bilthoven. Zie HIER de rouwadvertentie

Namens de Historische Kring Bussum sprak Margreet de Broekert op 4 mei in de Grote Kerk in Naarden over het belang van het blijven vastleggen van oorlogsgebeurtenissen.
Over de interesse van de jeugd voor de Tweede Wereldoorlog, zeker voor wat betreft de persoonlijke verhalen.
En over de noodzaak om dat wat toen gebeurd is door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Opdat wij niet vergeten.
Dat nooit weer.

Ook wethouder Geert-Jan Hendriks sprak en de middelbare scholiere Maria Hofmeijer las voor uit Het Dagboek van Anne Frank. Na afloop van de plechtigheid werden kransen gelegd bij het monument aan de Burgemeester van Wettumweg.
 
Klik hier voor de tekst van de toespraak van Margreet de Broekert
Foto's: Jaap van Hassel
 
 
     
     


Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen. Het voorjaarsnummer 2019 is dit keer gewijd aan het thema 100 jaar Brediuskwartier. Alle leden krijgen de  goednieuwe glossy weer in de bus. Losse nummers zijn als altijd voor € 7,50 te koop in het HKB-documentatiecentrum in de zijvleugel van NS station Naarden Bussum en bij de boekhandels Los en Bruna. Voor de niet-leden is het goed om te weten dat een jaarlijkse contributie van slechts € 15,- recht geeft op alle nummers in een jaar.

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Donderdag 4 april wordt de Jaarvergadering van de Historische Kring Bussum gehouden. Meer er over hebt u al kunnen lezen in het jongste Kringnieuws. HIER is alsnog de digitale versie. De avond begint om 20.00 u met een voordracht van Pieter Hoogenraad. Hij vertelt 'Het verhaal van Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi'. De lezing is voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

Na de pauze om 21 u begint om 21.30 u de eigenlijke ledenvergadering. Vast staat al dat er nieuwe bestuursleden zullen worden benoemd. 

De Jaarrekening 2018 kan HIER worden gedownload en bekeken, en HIER de Begroting 2020.  Ook zijn de Concept-notulen ALV2018 te lezen.

De Algemene Ledenvergadering wordt ook dit jaar gehouden in de zijzaal/koffiezaal van de Wilhelminakerk. De zaal is open om 19.30u. Ook niet-leden zijn van harte welkom.Tot ziens !

 

                                                                    

Maar liefst zes gidsen van de Historische Kring Bussum rukten zondag 31 maart uit voor groepswandelingen door het 100- jarige Brediuskwartier. Bij elkaar liepen 's ochtends en 'smiddags ruim honderd mensen mee. Gidsen en belangstellenden verzamelden zich om tien uur (zomertijd!) in hotel Jan Tabak. Daar werden de belangstellenden toegesproken door voorzitter Simon Morsink van de Vrienden van het Bredius, Erik Huijbregts van HH-hotel Jan Tabak, en HKB-secretaris Nol Verhagen. Wijkwethouder Geert-Jan Hendriks, die ook meeliep, kreeg een Bredius-wimpel overhandigd. De wandelingen duurden ongeveer anderhalf uur. Ze leverden ook weer nieuwe Kringleden op. Frans Verwij schreef zeker 22 nieuwe leden in. Jaap van Hassel nam de foto's. Klik HIER om nog meer foto's van hem te bekijken.

 

 

 

 

 

De Palmkazerne was weer in het nieuws. Nog maar kort na de succesvolle Open Dag op het voormalige militaire terrein heeft NH Gooi TV een item gewijd aan het gebied waar de buurtschap Crailo moet verrijzen. Er is onder meer een vraaggesprek te zien met Veronica den Breejen van de Historische Kring Bussum en met terreinbeheerder Fred Brandsen. Het tv-verslag werd zaterdag 9 maart uitgezonden. Wie het wil zien is kan HIER klikken.