Actueel
Open Menu

Actueel

De Algemene Ledenvergadering 2018 stond voor een groot deel in het teken van bestuurswisselingen. Voorzitter Jan Lieste trad terug om gezondheidsredenen. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. Jan was deze avond vergezeld door zijn vrouw en twee dochters. Hij gaf een korte terugblik op zijn actieve periode bij de Kring, zeker dertien jaar. Over dit nieuwe erelid later meer. 

Klaas Oosterom legde zijn functie van secretaris neer, maar blijft wel bestuurslid. Hij wordt als secretaris opgevolgd door Nol Verhagen. Een nieuw gezicht is Martin Kip. Hij zal in de Kring meelopen en bezien of hij bestuurslid en zo mogelijk voorzitter wil worden. Voorlopig blijft Adriaan Branderhorst waarnemend voorzitter. Gea van der Horst trad terug als bestuurslid wegens persoonlijke omstandigheden.

 

Het financiële jaarverslag, de balans en de begroting werden op advies van de kascommissie goedgekeurd. Alexander Overdiep blijft lid van de kascommissie en wordt bijgestaan door Cees Bouman die Chris Leenders opvolgt.

 

De avond begon met een lezing van Jan Loggen over Oud Bussem. De heer Loggen is ook gids bij excursies op dit landgoed. Vier excursies zijn inmiddels volgeboekt en er komen misschien nieuwe mogelijkheden.

 

Met het afscheid van Jan Lieste heeft de Historische Kring Bussum een duizendpoot en teamplayer verloren.Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de man die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Vaak verzorgde hij ook vervoer met zijn aanhangwagen. Jan kan met voldoening terugkijken op zijn jaren bij de Kring waar hij voor zijn inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger veel waardering genoot. Om een en ander in herinnering te brengen is HIER een foto-impressie, samengesteld door Jaap van Hassel.

Bekijk HIER een foto-verslag van de hele avond van de jaarvergadering

 

De officiële opening op 17 februari van het gemeentehuis van Gooise Meren was de directe aanleiding voor het maken van een korte documentaire. Daarin zijn beelden te zien van de twee oudste (verdwenen)raadhuizen van Bussum en van de bouw en opening van het huidige gemeentehuis dat na renovatie nu het gemeentebestuur van Gooise Meren huisvest. Deze co-produktie van Jaap van Hassel en Jan Schippers werd tijdens het openingsfeest doorlopend vertoond. De makers hebben onder meer dankbaar gebruik gemaakt van gegevens in een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift van de hand van Luud Wierenga een Titia van der Zee. Om dit te lezen klik HIER. De film zelf is nu ook door iedereen te bekijken via het Youtube-videokanaal van de Historische Kring Bussum. Een rechtstreekse link is HIER.

                                                                                                            foto's Jaap van Hassel

 

Ze blijven in het nieuws: de Gooise kindermoorden/verdwijningen in de jaren veertig. RTV-NoordHolland besteedde er opnieuw aandacht aan, weer met een toelichting van Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum. Om dit te bekijken klik HIER

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan. Het decembernummer is grotendeels gewijd aan beeldend kunstenaars. Op het omslag staan er een paar afgebeeld, onderwie Jan Veth en Peter Pontiac. Boeiende verhalen om van te genieten tijdens de feestdagen. Leden van de Kring krijgen deze glossy als altijd in de bus, maar het blad is ook voor €7,50 te koop bij de Bussumse boekhandels Los en Bruna. Natuurlijk ook verkrijgbaar in het documentatiecentrum van de HKB in de rechterzijvleugel van station Naarden Bussum.

 

Twee weken na het verschijnen van het boek van  Hans Jonker en Bim Bensdorp over de geschiedenis van Bensdorp is er alweer een boek over een Bussumse familie: de familie Bouvy. Het verhaal over de familie is nauw verbonden met de villa op Singel 6, die in 1903 door  grootvader Franҫois Bouvy werd gebouwd en die pas 113 jaar later, in 2016, door zijn kleinkinderen uit handen werd gegeven. Nu herinnert alleen nog het bord Bos van Bouvy bij het speeltuintje op de hoek van De Dennen aan de oorspronkelijke bewoners.

De Bouvy’s zaten in het zout: Franҫois (1872-1930) en zijn broer Léon (1874-1969) leidden het familiebedrijf  J.J.Bouvy en zoon Zoutziederij De Pauw, aanvankelijk gevestigd te Amsterdam. In 1914 bouwde het bedrijf een fabriek in Muiden. Toen Bouvy de grond voor zijn villa kocht, lag die aan de rand van de bebouwde kom van Bussum. Bouvy verwierf door verdere aankopen een groot terrein, dat zich uitstrekte van de Singel tot waar nu de Ceintuurbaan loopt, en van de toen al bestaande Brinklaan tot de Laarderweg.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwijnen in het Gooi in betrekkelijk korte tijd enkele kinderen. Een van hen wordt later vermoord teruggevonden, maar van de anderen ontbreekt elk spoor. De zaak is nooit opgelost maar er is nu opnieuw aandacht voor. De Hilversumse schrijver Robert Vreugdenhil is al jaren bezig met een onderzoek. Ook Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum verdiept zich in deze zaak in de hoop de nabestaanden te voorzien van nieuwe informatie.

ProRail heeft dinsdag 14 november in hotel Jan Tabak de meer uitgewerkte plannen gepresenteerd voor een grote aanpak van het spoor in Bussum. Veel was al bekend, maar er waren er toch wel nieuwe bijzonderheden te vernemen. Zoals bekend blijven er straks van de vijf sporen nog maar twee over. Het nu nog in gebruik zijnde perron 3 van station Naarden Bussum vervalt. Alleen aan perron 1 en 2  stoppen en vertrekken dan nog treinen.

Na meer dan drie jaar speuren, schiften en schrijven door Bim Bensdorp en Hans Jonker kon op 11 november het kloeke boek 'Bensdorp, Bussum, Bovenaan!' gepresenteerd worden. Ondertitel: De geschiedenis van het cacao- en chocoladebedrijf Bensdorp. Het boek bevat vele illustraties uit de rijke historie van het bedrijf. Onder de vele genodigden waren vele oud-werknemers, waarvan er sommigen een halve eeuw bij het bedrijf gewerkt hebben. In een uur vertelden beide auteurs aan de hand van afbeeldingen wat zij zoal gevonden hadden.

Willem van der Schoot, de huidige bewoner van Huize Boschrand op de Brediusweg en Chris Leenders van de Historische Kring Bussum hebben samen een boek geschreven over de geschiedenis van Huize Boschrand en de directe omgeving