Actueel
Open Menu

Actueel

B & W van Gooise Meren willen van de ’Van Goghvilla’ aan de Regentesselaan in Bussum toch een gemeentelijk monument maken. Het college heeft de procedure daarvoor in gang gezet, waardoor het pand nu voorbescherming geniet. Dat melden regionale kranten. Het doel van de stap is te voorkomen dat villa Eikenhof in de tussenliggende periode onherstelbaar gewijzigd of beschadigd wordt. Om tot een definitief besluit te komen heeft het college nog een ’redengevende omschrijving’ nodig. Deze wordt de komende tijd opgesteld. De villa in Het Spiegel is gekocht door een particulier die op het terrein een nieuwe woning wil bouwen. Tegen dat plan kwamen onder andere Bond Heemschut en de Historische Kring Bussum in verzet. Om een artikel van het NoordHollands Dagblad te lezen klik HIER

De gemeente Gooise Meren neemt waarschijnlijk binnenkort een beslissing over een verzoek tot sloop van de villa Eikenhof aan de Regentesselaan 39, te Bussum. Dit pand werd in 1901 gebouwd voor Johanna van Gogh-Bonger en ontworpen door Willem Bauer. Deze architect was verbonden aan de kolonie ‘Walden’  in 1898 opgericht door de schrijver/psychiater Frederik van Eeden op het landgoed Cruysbergen. Jo Bonger was getrouwd met Theo van Gogh, de jongere broer van Vincent, en actief als kunsthandelaar in Parijs. Theo overleed in 1891, slechts enkele maanden na zijn broer. Na zijn dood verhuisde zijn weduwe naar Bussum en vestigde zich eerst op de Koningslaan 4. Jo Bonger liet de villa Eikenhof bouwen in een hoek van het Spiegel die zeer kenmerkend is voor het beschermd dorpsgezicht van deze wijk. Vanuit haar nieuwe woning ging Jo Bonger verder met wat zij zag als haar levensopdracht: Vincent van Gogh bekend maken over de hele wereld.

De Stichting Behoud Bussums Erfgoed wil dat het huis van Jo Bonger blijft staan als tastbare herinnering aan deze vrouw en haar bijdrage aan de waardering voor de Nederlandse cultuur.

De houten villa van architect K.P.C de Bazel in Bussum heeft eindelijk een gemeentelijke monumentenstatus gekregen, Het oudste deel, de orginele villa Het Mouwtje uit 1903 aan de Amersfoortse straatweg blijft daardoor behouden. Dat is het resultaat van een compromis tussen de eigenaar, erfgoedvereniging  Heemschut, en de gemeente Gooise Meren. De aanbouw uit 1911 aan de Verhulstlaan wordt niet beschermd en kan nu worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor het behoud van de houten villa van de Bazel hebben ook de Historische Kring Bussum en het Cuypersgenootschap zich sterk gemaakt. Lees HIER meer.  (foto Jaap van Hassel)

Op maandag 4 mei 2020 heeft de Historische Kring Bussum een plaquette onthuld met de namen van elf Bussumers die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsdaden pleegden.

De plaquette is vastgemaakt aan de zijgevel van Fokke Bleekerstraat 1.  De straten in deze 'verzetswijk' in de Westereng zijn naar deze elf mensen vernoemd. De HKB wil met dit initiatief hun namen en daden onder de aandacht brengen. Over deze mensen staat meer in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift, dat gewijd is aan 75 jaar Bevrijding. Voor het realiseren van de plaquette heeft vooral Klaas Oosterom zich ingespannen. Het HKB-bestuur heeft na de onthulling bloemen gelegd. Er is ter plekke een klein plantsoen dat mogelijk een vaste plaats van herdenken wordt.
Vanwege de coronacrisis gebeurde de onthulling in stilte en zonder publiek. De plaquette is mede mogelijk gemaakt door Aagje de Vries, IJzerhandel Baltus en Rotaryclub Bussum. (foto Jack Molenaar)

 

 

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen !  In stilte is gewerkt aan het mei-nummer dat in het teken staat van 75 jaar Bevrijding.

De activiteiten van de Historische Kring Bussum liggen door de coronacrisis grotendeels stil, maar dat heeft de redactie van het BHT er niet van weerhouden om ons veel geprezen tijdschrift toch te laten uitkomen. De leden van de Historische Kring krijgen het blad zoals gebruikelijk in de brievenbus, alle andere geïnteresseerden kunnen het voorjaarsnummer voor €7,50 kopen. Bedenk daarbij dat een jaarlidmaatschap maar € 15,- kost.

 

 

 

 

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. 

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.

Lezing/presentatie door Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum. Aan de hand van afbeeldingen van torens en torentjes schetst hij de ontwikkeling van Bussum. Torentjes uit de periode rond 1900 staan symbool voor de sterke groei van Bussum als forensen plaats nadat er een trein- en tramstation is gekomen. Maar ook toont het de welstand van de bewoners en de mode om allerlei versieringen aan te brengen.

Eind 2019 werd de laatste dienst gehouden in de Verlosserkerk in Bussum. De gemeenteleden gaan voortaan naar de Wilhelminakerk in het centrum van het dorp. De Nederlands Hervormde Verlosserkerk werd in 1956 gebouwd aan de net aangelegde Ceintuurbaan, onder architectuur van Burea Nielsen. Bouwpastor was ds J.A.G van Zanten. Het gebouw trok door zijn bijzondere vormgeving ('scheepjeskerk') veel aandacht, mede door het steeds groener wordende koperen dak. Pas later werd er een glas-in-loodraam geplaatst en nog veel later verving een echt kerkorgel een groot harmonium. Zie hier een filmpje over de bouw van de Verlosserkerk in 1956.

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

In de hal van Jan Tabak was op zondag 24 november het Bredius Boekenbal.  Het eerste exemplaar van 'Bredius 100' werd overhandigd aan Roxane van Iperen, schrijfster van t Hooge Nest. Zij las er een stuk uit voor. Zie de foto van Jaap van Hassel. Op de andere foto zijn de drie schrijfsters van het jubileumboek te zien, samen met Roxane van Iperen. Bestelde boeken  kunnen worden opgehaald bij wijnhandel Sauter aan de Huizerweg 128. Ook kunnen daar exemplaren worden gekocht.