Actueel
Open Menu

Overzicht van alle artikelen in de rubriek Actueel

Het vasthoudende speurwerk van Margreet de Broekert naar leven en werk van kunstenares en dierenactiviste Maria Mispelblom Beijer-Theunissen heeft nu ook de locatie van haar graf opgeleverd: de Oude Begraafplaats Naarden. Dat gebeurde met hulp van de Gemeente Gooise Meren en de Stichting tot behoud van de Oude Begraafplaats Naarden. Kort geleden vond Margreet de Broekert de overlijdensadvertentie waarin stond dat ze daar was begraven.

De vrijwilligersprijs voor Bussum, de Kleine Johannes, is dit jaar toegekend aan de heer W.Hofstaetter. Hij nam de prijs, een kleine kopie van het beeldje en een oorkonde, in ontvangst voor de ingang van zorgcentrum De Gooise Warande, waar hij woont. Wethouder Barbara Boudewijnse sprak hem toe en noemde de onderscheiding een eerbetoon voor al zijn vrijwilligerswerk zoals post rond brengen, bewoners naar de dokter, ziekenhuis of kapper brengen enz. Normaal zou de uitreiking hebben plaatsgevonden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gooise Meren, maar wegens de coronamaatregelen is een nieuwjaarsfilm gemaakt.

De Historische Kring Bussum (HKB) feliciteert Annet Betsalel van harte met de onderscheiding ‘BUSSUMER VAN HET JAAR’ van Bussums Nieuws. Dit jaar heeft Annet zich ook weer ingezet voor onze vereniging, waarvan zij al jaren lid is. Voor de Open Monumentendag maakte zij een compilatie van de twintig filmpjes die zij samenstelde bij de Gedenkroute Gooise Meren. Een aantal HKB-medewerkers werkte daar aan mee. In het najaar heeft Annet het manuscript ‘De wereld van Max’ geschreven. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Holocaustcomité Gooise Meren:
www.holocaustcomitegm.nl/jeugdboek. 
Lees hier het interview met Annet in Bussums Nieuws.

Het decembernummer van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen ! Het thema is NAARDEN-ZUID, het gebied tussen Bussum en Naarden. Lees boeiende artikelen over blekers en kwekers, de Rijksweg, de Torenflat, het meertje van Vlek, de Sandtmannlaan, de sigarettenfabriek aan de Comeniuslaan, de ontruiming van het schootsveld in 1918 en de aanleg van een hele reeks nieuwe wijken.

Helaas is de verkoop van losse nummers vooralsnog niet mogelijk wegens de corona-maatregelen. De leden van de Kring hebben het blad zoals altijd thuisbezorgd gekregen. Dat is het voordeel van een lidmaatschap voor maar € 15,00. Wilt u ook lid worden: zie lidmaatschap

 Op de lijst gemeentelijke Bussumse monumenten staat sinds kort een derde schoolgebouw: de Vondelschool, Oud-Bussumerweg 22.

In 1905 in gebruik genomen als Prins Hendrikschool en jaren zeventig van de vorige eeuw omgedoopt in Vondelschool.   

 

Het ontwerp is van gemeente-architect J.F. Everts die ook het gesloopte oude raadhuisje had ontworpen. De andere schoolgebouwen, die gemeentelijk monument zijn, staan aan de Abraham Kuyperlaan (Bommelburcht /voormalige Pauluschool) en aan de Willem Kalfflaan (Julianaschool) 

Lees HIER meer over de Vondelschool in het Bussums Historisch Tijdschrift. 

(Recente foto's zijn van Jaap van Hassel)                                                           

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum is tenslotte toch doorgegaan. Op woensdagavond 25 november verzamelden zich zo'n dertig leden en vrijwilligers in de zijzaal van de Wilhelminakerk. De vergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Leo Thijssen. Hij is als nieuwe voorzitter de opvolger van Adriaan Branderhorst die niet voor de eerste keer afscheid nam. Hij is vanaf 2007 binnen de vereniging actief geweest. Eerder dit jaar waren Adriana van den Berg en Martin Kip uit het bestuur gestapt. Gelukkig kon een nieuw lid aantreden: Eric Bor. Hij staat rechts op de foto van de bestuurstafel. Over zijn persoon is een en ander te lezen in het jongste KringNieuws. De andere punten op de agenda werden in hoog tempo afgewerkt:

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan !  Het blad verschijnt half december, maar nu alvast hier het omslag. Het hoofdonderwerp is Naarden-Zuid, ofwel het gebied ten noorden van Bussum dat vanaf 1926 geleidelijk aan is volgebouwd. Losse nummers kosten nog steeds €7,50, verkrijgbaar bij boekhandel Los en bij Bruna, en natuurlijk in het documentatiecentrum van de HKB. We willen er graag op wijzen dat een lidmaatschapsbijdrage nog steeds maar €15,- per jaar is. Drie nummers krijgt u dan thuisbezorgd.
Misschien is een lidmaatschap wel een aardig sinterklaas- of kerstcadeautje. Klik HIER voor meer info over het lidmaatschap.

 

De fietsenstallingperikelen bij station Naarden Bussum zijn grotendeels voorbij. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is weer zichtbaar geworden nu de barricade van fietsen bijna is opgeruimd. Pal voor de thuisbasis van de Kring waren tijdelijke fietsenrekken geplaatst in verband met de herinrichting van station Naarden Bussum. De fietsenwoestijn die achter het documentatiecentrum was verborgen heeft plaats gemaakt voor een vernieuwd en uitgebreid perron 1. De rijwielen moesten tijdens de werkzaamheden aan de voorkant staan.

De Historische Kring Bussum en de Erfgoedvereniging Heemschut willen dat de paardenstallen op het terrein van Hocras worden aangewezen als gemeentelijk monument. Al begin juli dit jaar stuurde het bestuur van de Historische Kring Bussum daarover een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren. In afwachting daarvan is gevraagd deze opstallen voorbescherming te geven. Ze zijn een overblijfsel van het voormalige draf-en renbaancomplex op Cruysbergen. Dat werd gebruikt van 1893 tot 1913. Zowel Heemschut als de Historische Kring Bussum vinden dat de stallen vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden moeten blijven. Lees HIER de brief van van secretaris Nol Verhagen van de HKB.

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum gaat definitief door op woensdagavond 25 november. Er is geschoven met de datum in verband met de recent aangepaste coronamaatregelen. In de kerkzaal van de Wilhelminakerk mogen maximaal 30 mensen bijeenkomen. Gezien de aanmeldingen voor de Jaarvergadering zal dit geen probleem zijn. Zoals eerder gemeld is er geen voorprogramma. Meer over de vergadering staat in het laatste KRINGNIEUWS. De jaarstukken voor de ALV zijn HIER te vinden en en de agenda is als volgt: Aanvang 20.00 u. 1 Opening- 2 Vaststelling van de agenda- 3 Vaststelling van de ALV van 4 april 2019 - 4 Jaarverslag 2019 - 5 Verslag van de kascontrolecommissie – 6 Vaststelling van de jaarrekening 2019 – 7 Benoeming kascontrolecommissie 2020 – 8 Vaststelling van de begroting 2021 – 9 Afscheid van drie bestuursleden – 10 Benoeming van nieuwe bestuursleden – 11 Rondvraag en sluiting. Daarna, naar verwachting rond 20.45 uur, wil het bestuur graag met de aanwezige vrijwilligers in gesprek gaan over de huidige gang van zaken en ingaan op eventuele vragen, wensen en suggesties. Alle bezoekers wordt gevraagd bij binnenkomst via de zijzaal een mondkapje te dragen.

Met ingang van 1 oktober heeft onze vaste wekelijkse rubriek in Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws een ander uiterlijk gekregen. Behalve de Historische Kring Bussum zullen, in wat nu ‘UIT DE GESCHIEDENIS VAN GOOISE MEREN’ heet, met grotere regelmaat ook artikelen verschijnen van de Historisch Kring Stad Muiden en Gooi & Vecht Historisch. Alle artikelen die geschreven zijn door medewerkers van de Historische Kring Bussum blijven te allen tijde GRATIS beschikbaar voor iedereen. Mocht u belangstelling hebben voor een specifiek artikel, neem dan graag rechtstreeks contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt ook altijd HIER artikelen vinden. 

In een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift uit 2018 wordt hij 'de man die Nederland leerde wonen' genoemd.  De interieur-en meubelontwerper Jan des Bouvrie die op 4 oktober 2020 op 78-jarige leeftijd overleed kan zeker een 'onvergetelijke Bussumer' worden genoemd. Na zijn studie aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam (de latere Rietveld-akademie) verbouwde hij de meubelzaak van zijn ouders aan de Brinklaan grondig. Dat was het begin van een artistiek en commercieel succes. Des Bouvrie wilde zich geen kunstenaar noemen. Bij de opening van een overzichtstentoonstelling in Singer in Laren zei hij : 'ik blijf gewoon Jantje uit Bussum'. Klik HIER om het artikel van Nol Verhagen uit 2018 te lezen. Op de foto de winkel van Jan des Bouvrie op de hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat.

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Sinds 12 augustus kan iedereen een gedenkroute door de gemeente Gooise Meren fietsen. De tocht gaat door Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden langs twintig plaatsen die te maken hebben met gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De route begint bij station Naarden Bussum van waaruit Joodse inwoners naar concentratiekampen werden gebracht. Bij alle plaatsen op de route staan bordjes met een korte tekst en een QR-code die met een mobiele telefoon kan worden gescand. Dat levert dan nadere informatie over dat gedenkpunt op met ook video-materiaal. Als het bezwaarlijk is om een video ter plaatse af te spelen kan die ook worden bekeken via de website www.gedenkroutegm.nl.

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan, en nu alvast kunnen wij het omslag tonen ! Ons septembernummer is zoals meestal gewijd aan Open MonumentenDag. Zoals op het omslag staat is het thema dit keer 'leermonumenten'. Het Willem de Zwijger-college in Bussum is zo'n leermonument. De school bestaat 100 jaar, en daarover is veel boeiends in dit nieuwe nummer is te vinden; natuurlijk ook over andere interessante onderwerpen. Open Monumenten Dag valt dit jaar op 12 september, en binnenkort zal deze website meer over het programma van deze zaterdag naar buiten brengen. Zoals eerder vermeld waren we bang dat die dag niet zoals gebruikelijk zou kunnen worden gehouden. Maar de corona-maatregelen zijn nu zodanig gewijzigd dat een `live-programma' toch mogelijk is. Dit wel met anderhalve meter afstand houden en het hanteren van looproutes. U hoort meer van ons !

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

B & W van Gooise Meren willen van de ’Van Goghvilla’ aan de Regentesselaan in Bussum toch een gemeentelijk monument maken. Het college heeft de procedure daarvoor in gang gezet, waardoor het pand nu voorbescherming geniet. Dat melden regionale kranten. Het doel van de stap is te voorkomen dat villa Eikenhof in de tussenliggende periode onherstelbaar gewijzigd of beschadigd wordt. Om tot een definitief besluit te komen heeft het college nog een ’redengevende omschrijving’ nodig. Deze wordt de komende tijd opgesteld. De villa in Het Spiegel is gekocht door een particulier die op het terrein een nieuwe woning wil bouwen. Tegen dat plan kwamen onder andere Bond Heemschut en de Historische Kring Bussum in verzet. Om een artikel van het NoordHollands Dagblad te lezen klik HIER

De gemeente Gooise Meren neemt waarschijnlijk binnenkort een beslissing over een verzoek tot sloop van de villa Eikenhof aan de Regentesselaan 39, te Bussum. Dit pand werd in 1901 gebouwd voor Johanna van Gogh-Bonger en ontworpen door Willem Bauer. Deze architect was verbonden aan de kolonie ‘Walden’  in 1898 opgericht door de schrijver/psychiater Frederik van Eeden op het landgoed Cruysbergen. Jo Bonger was getrouwd met Theo van Gogh, de jongere broer van Vincent, en actief als kunsthandelaar in Parijs. Theo overleed in 1891, slechts enkele maanden na zijn broer. Na zijn dood verhuisde zijn weduwe naar Bussum en vestigde zich eerst op de Koningslaan 4. Jo Bonger liet de villa Eikenhof bouwen in een hoek van het Spiegel die zeer kenmerkend is voor het beschermd dorpsgezicht van deze wijk. Vanuit haar nieuwe woning ging Jo Bonger verder met wat zij zag als haar levensopdracht: Vincent van Gogh bekend maken over de hele wereld.

De Stichting Behoud Bussums Erfgoed wil dat het huis van Jo Bonger blijft staan als tastbare herinnering aan deze vrouw en haar bijdrage aan de waardering voor de Nederlandse cultuur.

De houten villa van architect K.P.C de Bazel in Bussum heeft eindelijk een gemeentelijke monumentenstatus gekregen, Het oudste deel, de orginele villa Het Mouwtje uit 1903 aan de Amersfoortse straatweg blijft daardoor behouden. Dat is het resultaat van een compromis tussen de eigenaar, erfgoedvereniging  Heemschut, en de gemeente Gooise Meren. De aanbouw uit 1911 aan de Verhulstlaan wordt niet beschermd en kan nu worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Voor het behoud van de houten villa van de Bazel hebben ook de Historische Kring Bussum en het Cuypersgenootschap zich sterk gemaakt. Lees HIER meer.  (foto Jaap van Hassel)

Op maandag 4 mei 2020 heeft de Historische Kring Bussum een plaquette onthuld met de namen van elf Bussumers die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsdaden pleegden.

De plaquette is vastgemaakt aan de zijgevel van Fokke Bleekerstraat 1.  De straten in deze 'verzetswijk' in de Westereng zijn naar deze elf mensen vernoemd. De HKB wil met dit initiatief hun namen en daden onder de aandacht brengen. Over deze mensen staat meer in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift, dat gewijd is aan 75 jaar Bevrijding. Voor het realiseren van de plaquette heeft vooral Klaas Oosterom zich ingespannen. Het HKB-bestuur heeft na de onthulling bloemen gelegd. Er is ter plekke een klein plantsoen dat mogelijk een vaste plaats van herdenken wordt.
Vanwege de coronacrisis gebeurde de onthulling in stilte en zonder publiek. De plaquette is mede mogelijk gemaakt door Aagje de Vries, IJzerhandel Baltus en Rotaryclub Bussum. (foto Jack Molenaar)