Actueel
Open Menu

Overzicht van alle artikelen in de rubriek Actueel

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum is tenslotte toch doorgegaan. Op woensdagavond 25 november verzamelden zich zo'n dertig leden en vrijwilligers in de zijzaal van de Wilhelminakerk. De vergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Leo Thijssen. Hij is als nieuwe voorzitter de opvolger van Adriaan Branderhorst die niet voor de eerste keer afscheid nam. Hij is vanaf 2007 binnen de vereniging actief geweest. Eerder dit jaar waren Adriana van den Berg en Martin Kip uit het bestuur gestapt. Gelukkig kon een nieuw lid aantreden: Eric Bor. Hij staat rechts op de foto van de bestuurstafel. Over zijn persoon is een en ander te lezen in het jongste KringNieuws. De andere punten op de agenda werden in hoog tempo afgewerkt:

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan !  Het blad verschijnt half december, maar nu alvast hier het omslag. Het hoofdonderwerp is Naarden-Zuid, ofwel het gebied ten noorden van Bussum dat vanaf 1926 geleidelijk aan is volgebouwd. Losse nummers kosten nog steeds €7,50, verkrijgbaar bij boekhandel Los en bij Bruna, en natuurlijk in het documentatiecentrum van de HKB. We willen er graag op wijzen dat een lidmaatschapsbijdrage nog steeds maar €15,- per jaar is. Drie nummers krijgt u dan thuisbezorgd.
Misschien is een lidmaatschap wel een aardig sinterklaas- of kerstcadeautje. Klik HIER voor meer info over het lidmaatschap.

 

De fietsenstallingperikelen bij station Naarden Bussum zijn grotendeels voorbij. Het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is weer zichtbaar geworden nu de barricade van fietsen bijna is opgeruimd. Pal voor de thuisbasis van de Kring waren tijdelijke fietsenrekken geplaatst in verband met de herinrichting van station Naarden Bussum. De fietsenwoestijn die achter het documentatiecentrum was verborgen heeft plaats gemaakt voor een vernieuwd en uitgebreid perron 1. De rijwielen moesten tijdens de werkzaamheden aan de voorkant staan.

De Historische Kring Bussum en de Erfgoedvereniging Heemschut willen dat de paardenstallen op het terrein van Hocras worden aangewezen als gemeentelijk monument. Al begin juli dit jaar stuurde het bestuur van de Historische Kring Bussum daarover een brief aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren. In afwachting daarvan is gevraagd deze opstallen voorbescherming te geven. Ze zijn een overblijfsel van het voormalige draf-en renbaancomplex op Cruysbergen. Dat werd gebruikt van 1893 tot 1913. Zowel Heemschut als de Historische Kring Bussum vinden dat de stallen vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden moeten blijven. Lees HIER de brief van van secretaris Nol Verhagen van de HKB.

De Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Bussum gaat definitief door op woensdagavond 25 november. Er is geschoven met de datum in verband met de recent aangepaste coronamaatregelen. In de kerkzaal van de Wilhelminakerk mogen maximaal 30 mensen bijeenkomen. Gezien de aanmeldingen voor de Jaarvergadering zal dit geen probleem zijn. Zoals eerder gemeld is er geen voorprogramma. Meer over de vergadering staat in het laatste KRINGNIEUWS. De jaarstukken voor de ALV zijn HIER te vinden en en de agenda is als volgt: Aanvang 20.00 u. 1 Opening- 2 Vaststelling van de agenda- 3 Vaststelling van de ALV van 4 april 2019 - 4 Jaarverslag 2019 - 5 Verslag van de kascontrolecommissie – 6 Vaststelling van de jaarrekening 2019 – 7 Benoeming kascontrolecommissie 2020 – 8 Vaststelling van de begroting 2021 – 9 Afscheid van drie bestuursleden – 10 Benoeming van nieuwe bestuursleden – 11 Rondvraag en sluiting. Daarna, naar verwachting rond 20.45 uur, wil het bestuur graag met de aanwezige vrijwilligers in gesprek gaan over de huidige gang van zaken en ingaan op eventuele vragen, wensen en suggesties. Alle bezoekers wordt gevraagd bij binnenkomst via de zijzaal een mondkapje te dragen.

Met ingang van 1 oktober heeft onze vaste wekelijkse rubriek in Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws een ander uiterlijk gekregen. Behalve de Historische Kring Bussum zullen, in wat nu ‘UIT DE GESCHIEDENIS VAN GOOISE MEREN’ heet, met grotere regelmaat ook artikelen verschijnen van de Historisch Kring Stad Muiden en Gooi & Vecht Historisch. Alle artikelen die geschreven zijn door medewerkers van de Historische Kring Bussum blijven te allen tijde GRATIS beschikbaar voor iedereen. Mocht u belangstelling hebben voor een specifiek artikel, neem dan graag rechtstreeks contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt ook altijd HIER artikelen vinden. 

In een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift uit 2018 wordt hij 'de man die Nederland leerde wonen' genoemd.  De interieur-en meubelontwerper Jan des Bouvrie die op 4 oktober 2020 op 78-jarige leeftijd overleed kan zeker een 'onvergetelijke Bussumer' worden genoemd. Na zijn studie aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam (de latere Rietveld-akademie) verbouwde hij de meubelzaak van zijn ouders aan de Brinklaan grondig. Dat was het begin van een artistiek en commercieel succes. Des Bouvrie wilde zich geen kunstenaar noemen. Bij de opening van een overzichtstentoonstelling in Singer in Laren zei hij : 'ik blijf gewoon Jantje uit Bussum'. Klik HIER om het artikel van Nol Verhagen uit 2018 te lezen. Op de foto de winkel van Jan des Bouvrie op de hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat.

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Sinds 12 augustus kan iedereen een gedenkroute door de gemeente Gooise Meren fietsen. De tocht gaat door Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden langs twintig plaatsen die te maken hebben met gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De route begint bij station Naarden Bussum van waaruit Joodse inwoners naar concentratiekampen werden gebracht. Bij alle plaatsen op de route staan bordjes met een korte tekst en een QR-code die met een mobiele telefoon kan worden gescand. Dat levert dan nadere informatie over dat gedenkpunt op met ook video-materiaal. Als het bezwaarlijk is om een video ter plaatse af te spelen kan die ook worden bekeken via de website www.gedenkroutegm.nl.

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan, en nu alvast kunnen wij het omslag tonen ! Ons septembernummer is zoals meestal gewijd aan Open MonumentenDag. Zoals op het omslag staat is het thema dit keer 'leermonumenten'. Het Willem de Zwijger-college in Bussum is zo'n leermonument. De school bestaat 100 jaar, en daarover is veel boeiends in dit nieuwe nummer is te vinden; natuurlijk ook over andere interessante onderwerpen. Open Monumenten Dag valt dit jaar op 12 september, en binnenkort zal deze website meer over het programma van deze zaterdag naar buiten brengen. Zoals eerder vermeld waren we bang dat die dag niet zoals gebruikelijk zou kunnen worden gehouden. Maar de corona-maatregelen zijn nu zodanig gewijzigd dat een `live-programma' toch mogelijk is. Dit wel met anderhalve meter afstand houden en het hanteren van looproutes. U hoort meer van ons !