Oude ansichten
Open Menu

  

Omgeving De Brink of omgeving Gooiberg. Reproductie van een kaart van omstreeks 1859. Vermoedelijk geeft dit een beeld van de omgeving van de Brink, hoewel het ook kan gaan om het gebied rond de Gooiberg. De juiste plaats is helaas nog niet te achterhalen

 

We kijken hier de Kerkstraat in, in de richting Brinklaan. De bebouwing rechts is aaneengesloten en biedt het aanzicht van herenhuizen. In het laatste huis met torentje was de apotheek van Koning en Mooy gevestigd. Links op de voorgrond, was vanouds gevestigd cafe annex slijterij De Unie. In het winkelhuis ernaast was de manfacturenhandel van Wuster gevestigd. Aan de gevel die men hier ziet is nog vrijwel niets veranderd, behoudens dan, dat de puien gemoderniseerd zijn. 

 

Kerkstraat, Brinklaan. Een winterse foto van de prachtige tuin van de voormalige buitenplaats "Gooilust" op de hoek van de Kerkstraat en de Brinklaan, vroeger bewoond door de familie Vroom.De foto is gemaakt toen de familie Bahlmann er zijn intrek had genomen. De man die deze prachtige tuin onderhield was de heer Bertus Boekraad, destijds tuinman, koetsier en manusje van alles bij de familie Bahlmann. In de vijftigerjaren is er nog een tehuis voor bejaarden in gevestigd geweest. Later gesloopt om plaats te maken voor een winkelcomplex.

 


Landstraat. De Landstraat bij de Verlengde-Oud-Bussumerweg (nu de Genestetlaan) in vroeger tijden. Op de hoek rechts, het café van H. van der Kieft. De disselwagen geeft ook een goed beeld van deze tijd. Met deze wagens werden zand, grint en stenen van de losplaats aan de haven gehaald en naar de bouwerken gebracht. Menige voerman onderbrak zijn tocht, om dan even bij van der Kieft zijn dorst te lessen en het gebeurde dan wel dat hij al slingerend met de wagen onderweg wat van zijn lading verloor en vaak te laat met het restant op het bouwwerk aankwam. Het was toen nog niet "glaasje op - laat je rijden".

  

Visserstraat, hoek Driestweg. Hier ziet men de hoek van de Visserstraat en de Driestweg. (driest is braakliggend akkerland) De afgebeelde woningen moesten in 1931 plaats maken voor een blok winkelhuizen.De Driestweg begon vroeger bij de Landstraat, tegenover de Schoolstraat. Een behoorlijke verbinding met de Huizerweg ontstond pas na het afbreken van de villa van Clinge Doorenbos in 1925. Nadien werd de Poststraat aangelegd en het Postkantoor gebouwd.

 

 

Havenstraat hoek Molenlaan. Oude woningen op de hoek van de Havenstraat en de Molenlaan. tegenover deze woningen staat de Prins Hendrikschool. Rechts, boven de schuur, ziet men nog net een gedeelte van de eerste slachtplaats van Bussum, die later door een modern slachthuis aan de Hooftlaan werd vervangen. In de oorlogsjaren 1940-'45 was in deze oude slachtplaats de "Centrale Keuken" ondergebracht en kon men daar, tegen inlevering van de benodigde bonnen, een bescheiden portie warm eten halen. Op een spandoek in de Molenlaan stond de opwekkende aankondiging "U moet het ze1f maar weten, geen bonnen, geen eten".

 

 


Aan de Huizerweg, ter hoogte waar nu winkelhuizen staan, stond vroeger de villa waar Clinge Doorenbos woonde, die in 1925 afgebroken werd. De foto toont het begin van deze afbraak. Toen deze villa gesloopt was, is de Poststraat aangelegd en later is aan deze straat het Postkantoor verrezen. Een herinnering aan de bewoner van deze villa is de naam van het winkelcentrum "De Clinge", dat er in 1968, gebouwd is.