Oude ansichten
Open Menu

De Brinklaan op de hoek van de Veerstraat, gezien in de richting Naarden. Rechts zien we het Wilhelminaplantsoen en de haven. Links, op de hoek van de Veerstraat, de drogisterij van C.Quartel en ernaast het schildersbedrijf van Van Heijningen. Links, achter de bomen, ligt de buitenplaats "De Olmen" waar de heer Verbeek woonde, een groot- grondbezitter. De naam "De Olmen"horen we vandaag de dag nog wel noemen in verband met plannen om op dit terrein een winkelcentrum te bouwen.

 

De Havenstraat vanaf de Brinklaan gezien. Op deze straat kwamen in de vorige eeuw twee zanderijsloten uit. De voorste hiervan diende als haven en had een los-en laadwal.Door deze geïmproviseerde haven is de naam Havenstraat ontstaan.De tweede zaak van links, met het gestreepte zonnescherm, is de apotheek die hier vele tientallen jaren gevestigd was.Verder,op de hoek van het Wilhelminaplantsoen was vroeger een zaak in suiker- en chocoladeartikelen gevestigd, die een witte olifant boven de deur had geplaatst en "De Witte Olifant" heette. Op de hoek er tegenover was een slagerij gevestigd.

 

De Kerkstraat tussen Kapelstraat en Nieuwstraat met gezicht op de "Vredekerk" aan de Huizerweg.Rechts op de hoek van de Kapelstraat, de bakkerij van J. G. van Breemen, waar moeder de vrouw of de dochter Marie achter de toonbank stond. Nog steeds rechts, achter de bomen, de, tuin van "villa Schoonoord", waar dominee B.J. van Hejjningen tot 1921 gewoond heeft. Daarna kwam er het Gem. Electriciteits Bedrijf in, dat later is overgegaan naar het P.E.N. In 1974 is de 'villa gesloopt. Links het oude hervormde kerkje, dat later T.V.-Studio -Irene" is geworden. Op de voorgrond, rechts, het café van Hemans, die later naar de overzijde verhuisd is.

 

De Kapelstraat, met rechts het begin van de Schoolstraat.In het hoekhuis, waar vroeger de boerderij van De Beer stond, was de snoepwinkel van Alèva, genaamd "De Twee Koperen Centen" gevestigd.De etalage stond vol met stopflessen met zuurtjes, toffee's en caramels. De winkel was ook op zondag geopend tot groot genoegen van de jeugd, die in het kerkje de zondagschool bezochten. Heel wat centjes voor de zondagschool bestemd, verdwenen in de geldla van "De Twee Koperen Centen". Het eerste, huis aan de linkerzijde van de straat is het Café van Gieskes, waar menig werkman in het voorbijgaan een "pikketanissie" haalde.'Nu heet dit café "De Pollepel".

  

De Huizerweg even voorbij de Korte Singel. Deze kaart dateert uit het begin van de dertigerjaren. De toren op de achtergrond is van de Leerfabriek. Het blok woningen rechts is in 1928 gebouwd en even verder zien we de Badhuislaan met op de hoek café "Het Badhuis".De eerste straat links, bij het houten hekwerk, is het Oosteinde en daarop volgende de Boerhaavelaan. Het woonhuis op de hoek van de Badhuislaan heeft plaats moeten maken voor winkelhuizen.

 

Het laatste gedeelte van de Huizerweg kort na de eerste wereldoorlog 1914-'18. Op de achtergrond de Rijksstraatweg met op de hoek de Gooise Boer. Links ontbreekt nog enige bebouwing en waren deze bosjes bekend onder de naam "De Boschjes van Verbeek", deze naam duidt op de eigenaar van deze grond. Rechts staan al verscheidene woningen en deze dateren uit het begin van de jaren twintig. De straat rechts op de voorgrond is de K.P.C. de Bazelstraat.