Oude ansichten
Open Menu

Wie in vroeger tijden de Nassaulaan uitkwam zag dit beeld van de Vlietlaan. Onder de weg door liep een zanderijsloot van de Veerstraat die in verbinding stond met de sloot die langs de spoorbaan liep. De Vlietlaan is genoemd naar de Amsterdamse koopman, Willem C. van Vliet, die hier een rij kapitale villa's heeft laten bouwen met diepe voortuinen. Hij heeft ze moeten verkopen tijdens een internationale beurscrisis in 1882. Zelf woonde hij toen in de tweede villa vanaf de Veerstraat gerekend. die de naam Wilhelm Tell droeg. Op deze plaats is later het theater "Novum" verrezen. De villa' s zijn inmiddels verdwenen, uitgezonderd Villa "Cornelishoeve", die er nog steeds te vinden is.

 

Het theater "Novum" werd gebouwd op de plaats waar de villa van Van Vliet, Wilhem Tell, had gestaan. Op 16, 17, 18 en 19 juni 1913 werden hier de eerste voorstellingen gegeven. Niet alleen films, maar ook toneelspelen werden hier voor het voetlicht gebracht. Novum heeft jarenlang uitverkochte zalen gekend, maar na de Tweede Wereldoorlog liep het bioscoopbezoek, ook door de televisie, geleidelijk terug, en in 1967 moest de directie noodgedwongen de poorten sluiten. Ook het ernaast aangebouwde café werd gesloten. In juni 1974 werd het gehele gebouw gesloopt.

 

De Bioscoop "Cinema Palace" in de bocht van de Havenstraat bij de Kapelstraat, is de eerste bioscoop van Bussum geweest. De eerste voorstellingen werden in mei 1913 gegeven. Het theater werd al spoedig herdoopt in "Flora Bio" en kreeg later de naam "Palet".De oudere Bussumers hebben deze bioscoop jarenlang verafschuwd, omdat ze alle films onzedelijk vonden. In Cinema Palace kon de jeugd op zaterdagmiddag voor elf centen een film zien. Midden jaren zeventig werd het gebouw afgebroken.