Oude ansichten
Open Menu

 Een oude kaart van de Brink omstreeks 1900.Op de achtergrond zien we het houten hekwerk en daarachter een boerderij. Op de plaats van deze, boerderij zijn later winkelhuizen gebouwd. Op de voorgrond het Monument, dat in 1898 ter herinnering aan de kroning van Koningin Wilhelmina werd geplaatst.Links de oude muziektent, waarin de Harmonie Crescendo menig avondconcert gegeven heeft. Achter de muziektent de buitenplaats "Gooilust,jarenlang bewoond door de familie Vroom. Op de voorgrond nog een typisch tafereeltje uit die tijd: "de man met de hondenkar"

 

De Brink in het begin van de jaren twintig. De muziektent is vernieuwd en uitneembaar gemaakt.Het Monument,de fontein, is inmiddels naar het Wilhelminaplantsoen overgebracht." De bus die we hier zien was een van de eerste bussen die een dienst tussen Bussum en Hilversum onderhield.De winkel achter het fietsenrek is de kapperszaak van Van den Berg en daarnaast het café-restaurant van Wes van Zanten.