Oude ansichten
Open Menu
Een kijkje op de Vaart vanaf Naarden. Rechts de korenmolen "De Eendracht' en enige blekerijen, die aan de Brinklaan gelegen zijn. De verbinding tussen de Brinklaan en de Landstraat vond toen plaats via een houten brug, die ter hoogte van de Nieuwe Englaan gelegen was.
Na de verbreding van de Haven in 1898 werd deze brug door een ijzeren, hoge trapbrug vervangen, die de Simon Hendrik Veerbrug genoemd werd.
De Haven en de Vaart werden in 1939 gedempt en de brug gesloopt. De Brediusbrug werd toen door een dam vervangen, de Brediusdam.
De Bussumervaart in de richting Naarden gezien, en vanaf de haven genomen. Links een deel van de houtloodsen van de Houthandel van de Firma Weitjens, die in het hoge huis er achter woonde. Verderop liggen de blekerijen aan de Brinklaan. Er bestond toen nog geen verbinding tussen de Generaal de la Reylaan en de terreinen ten oosten van de Vaart. Ook de Brediusweg bestond toen nog niet. Deze is in 1906 pas aangelegd door particulieren en ook de brug. Later heeft de gemeente weg en brug overgenomen.