HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 26/1 (januari 2010) pag. 3: Voorwoord

Wat vindt u in dit nummer?

 

(van de redactie)

Bussum in de jaren ‘60 en ‘70

Klik hier voor de pdf van dit Voorwoord.

De jaren zestig en zeventig staan te boek als roerige jaren. Bekend zijn de gebeurtenissen in Amsterdam, de provo’s en kabouters, de protesten tegen de sloop van woningen voor metro en grote verkeerswegen. Ook Bussum kwam in die tijd in beweging, natuurlijk iets later en iets minder. In dit nummer presenteren we iets van die geschiedenis.

U vindt hier niet het complete verhaal van Bussum in de jaren ‘60 en ‘70, belicht van alle kanten. We hebben gekozen voor een aantal thema’s die aanluiten bij de tijdgeest. Het zijn artikelen van direct betrokkenen, geschreven vanuit persoonlijk perspectief.

Het politiek activisme vanaf begin jaren zeventig, de protesten en de actiebladen, wordt beschreven door Leo Platvoet. Eén van de belangrijke protesten was dat tegen het nieuwe centrumplan. Ben de Veth laat zien hoe de bevolking van Bussum in verzet kwam.

De jeugd roerde zich ook, ze zocht naar een gelegenheid om haar eigen muziek te beluisteren en eigen activiteiten te ondernemen. Rob Hendrikse verhaalt hoe Bussum een eigen poppodium kreeg waar bekende bands optraden. Marleen Durville en Mariet Piebes vertellen hoe het jongerenwerk vorm kreeg. Uit het interview van Joris Cammelbeeck met pastoor Lejeune blijkt dat de jongeren ook een stem kregen in de Katholieke kerk.

Niet iedereen was natuurlijk in actie, veel mensen leefden hun leven; een belangrijke zorg was het krijgen van een goede woning. Peter van Dulst en Sophie Keulemans beschrijven hoe de bebouwing van de Eng in deze tijd afgerond werd. Deze mooie plek aan de hei werd niet bestemd voor luxe villa’s maar voor functionele gezinswoningen.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 116 gasten en geen leden online