HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 26/1 (januari 2010) pag. 1

Inhoud

 

(van de redactie)

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Klik hier voor de pdf van deze Inhoudspagina.

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis
van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen en publiceren.

Foto’s omslag: foto Pink Floyd; spel Bussum natuurlijk anders; krantje Bah!; poster ‘t Smurf.

INHOUD
Bussums Historisch Tijdschrift

• Hoe Bussum in beweging kwam. Activisme in de jaren ‘70 4
• Jongerendienst in de St. Jozef. Interview met Lou Lejeune 10
• Vier geweldige en heftige jaren ‘t Smurf. Heimwee naar Bussumse beatclub 15
• ‘Bussum wordt wakker’. Felle acties tegen verkeersplan en centrumplan Bussum in de jaren ‘70 20
• De Westereng en Oostereng: het beëindigingsplan van Bussum 27
• Welzijnswerk voor de jeugd in de jaren ‘60 en ‘70 32
• Colofon 36Foto-onderschrift:
Jongeren in buurthuis Kompas, coll. HKB

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 33 gasten en geen leden online