HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 27/2 (augustus 2011) pag. 3: Voorwoord

Wat vindt u in dit nummer?

 

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit Voorwoord.

Het thema van de 25e Open Monumentendag is ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. Oude gebouwen verliezen hun functie en weerspiegelen daarmee de ontwikkelingen van de laatste decennia: de ontkerkelijking, het wegtrekken van industriële bedrijvigheid of nieuwe ideeen over gezondheid en onderwijs. Het zou niet goed zijn alles zonder meer te willen behouden, alleen maar omdat het ouder is dan vijftig jaar. Herbestemming is prachtig als het een beeldbepalend gebouw is waarvoor een passende nieuwe functie gevonden kan worden. Daarmee kan de band met het verleden en de diversiteit van het dorpsbeeld behouden blijven.

De herbestemming van de gebouwen ligt vaak in het verlengde van de oude functie of dicht bij de oude maatschappelijke functie. Het bekendste voorbeeld is wellicht verbouw van de St. Vitus- en de Vredeskerk. Hans Jonker laat zien hoe de kerken met passen en meten voor woningbouw geschikt zijn geworden. Op kleinere schaal is dat gelukt bij het kerkje aan de Iepenlaan; de nieuwe bewoners Ellen en Gerard Groten beschrijven hoe ze de ruimte verbouwen tot woonruimte.

Er zijn veel scholen in Bussum in onbruik geraakt. Klaas Oosterom geeft een overzicht van scholen die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Bijzondere aandacht gaat naar de Bijbelschool die omgetoverd werd in kinderdagverblijf Bommelburcht. Ook dicht bij de oorspronkelijke bestemming is de Rozenboom gebleven. Nel Krijnen-Van Gog beschrijft de geschiedenis van herberg tot Grand Café.

Het badhuis aan de Koopweg heeft nog steeds een maatschappelijke functie. In het artikel van Jacques Poissonnier is te lezen hoe de baders met hun handdoek zijn vervangen door bezoekers van het wijkcentrum.

Fort Werk IV ten slotte heeft de grootste verandering van functie ondergaan. Jaap van Welsen toont hoe de militaire functie heeft plaats gemaakt voor een creatief-artistiek gebruik.

Bussum heeft op herbestemmingsgebied meer te bieden dan wat hier beschreven wordt. De watertoren is natuurlijk een geslaagd project. En van Bensdorp en militair terrein Crailo kunnen we hopelijk in de toekomst nog veel moois verwachten.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 80 gasten en geen leden online