HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 27/1 (februari 2011) pag. 1

Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van deze Inhoudspagina.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergoting.

Foto’s omslag:
links van boven naar beneden, zie artikelen
Honderd jaar Gooisch Lyceum,
Grond van onze straat 
Een nummertje?
Harmonie Crescendo in 1896, coll. Heyne
Het pand De Vonk in de jaren 1990, coll HKB.

INHOUD

Bussums Historisch Tijdschrift

• In dit nummer – Redactie 3
• De geschiedenis van De Vonk – Chris Leenders 4
• Honderd jaar Gooische HBS/Goois Lyceum – Paul van Straelen 8
• Geschiedenis van Bussum, deel 8 – Martin Heyne 12
• Een nummertje? – Alexander Overdiep 19
• De grond van onze straat – Nel Krijnen-van Gog 24
• Historische sensatie in Bussum – Rudolf Geel 33
• Colofon 36

 


Foto-onderschrift:
Goois Lyceum, (coll. HKB)

 

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen
en publiceren.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 37 gasten en geen leden online