HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 24/1 (maart 2008) pag. 1

Inhoud

 

(van de redactie)

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.
Klik hier voor de pdf van deze Inhoudsopgave.

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis
van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen en publiceren.

Foto omslag: Koningin Juliana bezoekt de Irenestudio 1953; NTS-vlag oktober 1953; De Rozenboom 1901; Naarden 16e eeuw; Bussum 17e eeuw

INHOUD
Bussums Historisch Tijdschrift

• Wat vindt u in dit nummer? 3
Bussum en de Televisie:
• Eten bij het ‘Brinkie’ 4
• Bussumse middenstand in dienst van de NTS, 1951-1980 6
• Breaking news: aap ontsnapt 8
• Bussum en de Televisie in 10 anekdotes 9
• De Rozenboom: van herberg tot café hotel-restaurant 16
• Geschiedenis van Bussum, deel 7 22
• Canon van Naarden/Bussum 30
• Colofon 40Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 78 gasten en geen leden online