HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 1 (mei of juni 2007) pag. 46-47
 

Nog meer noodoplossingen

 

Auteur: Jaap van Hassel

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.


Aan het eind van de jaren vijftig leidde de toename van het aantal uitzendingen tot een groeiend ruimtegebrek in de studio’s. De Nederlandse Televisie Stichting zag geen andere oplossing dan het treffen van noodvoorzieningen door de huur van diverse kleinere bedrijfspanden rondom de Irenestudio en de Vitusstudio. Voor de decorbouw kon de het produktiebedrijf hier geen geschikte hal vinden en werd aan de rand van Bussum een loods gehuurd.Foto-onderschrift:
Links: Kerkstraat 18

Kerkstraat 18

De voormalige slagerij aan de Kerkstraat werd door de NTS gehuurd in de jaren 1959 en 1960. Het deed dienst als magazijn.Foto-onderschrift:
Rechts: de reportagetrein draait de Nieuwstraat in. Op de hoek de NTS-magazijnruimte

Veldheimerlaan / Nieuwstraat

Op de hoek van de Nieuwstraat en de Veldheimerlaan stond langere tijd een gebouwtje leeg. De NTS kon het  nog wel gebruiken als magazijn.

Kapelstraat 47a

De Afdeling Huistechniek van de NTS was een aantal jaren ondergebracht in dit pand aan de Kapelstraat. Deze afdeling legde zich toe op het onderhoud van studioinventaris zoals de licht-installatie.

Plaggenweg achter nummer 17

Aan de Plaggenweg stond achter nummer 17 een opslagplaats van aannemer Dieters. De loods is bij de oudere Bussummers bekend als “de Favetex”, een kledingdiscount.

De ruimte was hoog genoeg om decorstukken te kunnen vervaardigen. De afstand van de studioruimten noodzaakte wel tot een omslachtig vervoer over straat. In de eerste tijd werd hiervoor een oude legertruck gebruikt. Vaak vond ’s nachts het verwisselen van de stukken tussen de Plaggenweg en de Kerkstraat en Sint Vitusstraat plaats.Foto-onderschrift:

Boven: Kapelstraat 47a
Foto-onderschrift:

Onder: Plaggenweg 7

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 61 gasten en geen leden online