HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 1 (mei of juni 2007) pag. 41
 

Koningslaan 12

 

Auteur: Chris Leenders

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.


In 1957 werd door de NTS overgegaan tot de aankoop van een villa aan de Koningslaan. Deze was toen al niet meer als woonhuis in gebruik. Na de oorlog was in de villa een dependance van de Brandsmaschool gevestigd en later had toneelschool “Ons Lekenspel” er haar onderkomen. De snel groeiende televisiestichting bracht op de Koningslaan haar financieel-economische dienst en haar algemeen secretariaat onder. Later vertrokken deze afdelingen naar Hilversum en werd de villa de dienstwoning voor de toenmalige voorzitter van de NTS, de heer E. Schüttenhelm. De villa werd in 1959 intensief verbouwd en naar de smaak van die tijd gemoderniseerd. Door die verbouwing is het oorspronkelijke karakter van de villa grotendeels verloren gegaan. Tot aan zijn pensionering heeft de heer Schüttenhelm er gewoond. Daarna werd de villa door wat inmiddels de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) geworden was in gebruik genomen als tekenkamer. Nadat de villa tijdelijk dienst deed als huisvesting van de regeringscommissaris bij de NOS werd deze in 1985 te koop aangeboden. Uiteindelijk werd het huis in 1986 verkocht en kreeg het weer op uitdrukkelijk verzoek van de NOS een woonbestemming.Foto-onderschrift:

Koningslaan 12

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 40 gasten en geen leden online