HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 1 (mei of juni 2007) pag. 16-17

Het Vitusgebouw

 

auteur: Chris Leenders

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Het bestuur van de Rooms-Katholieke kerk bouwde aan het begin van de twintigste eeuw naast de kerk aan de Sint Vitusstraat een verenigingsgebouw. In 1912 werd dit ontwerp van architect Rigter geopend. Het gebouw had een toneelzaal en enkele vergaderruimtes voor het katholieke verenigingsleven. Vele duizenden Bussumers hebben in het Vitusgebouw voorstellingen bezocht en er vergaderd. Toen de Nederlandse Televisie Stichting meer zendtijd kreeg en naast Studio Irene een tweede tv-studio nodig had lag het gebruik van het zalencentrum in de Vitusstraat voor de hand. De televisiemakers kenden het gebouw omdat in de toneelzaal al eerder televisieopnamen waren gemaakt, zoals de finale van de Nederlandse tafeltenniskampioenschappen(uitgezonden door de AVRO in maart 1952), en diverse toneelstukken voor KRO-uitzendingen. Het kerkbestuur verhuurde eind 1953 à raison van 1.875 gulden per kwartaal het gebouw aan de NTS voor een periode van vijf jaar. Deze termijnen werden daarna steeds weer verlengd, zonder dat het gebouw ooit in eigendom kwam van de NTS. De huurder begon begin 1954 meteen met een grote verbouwing. In november 1954 was het bouwtechnische gedeelte klaar, het televisietechnische deel pas eind september 1955. In het tussenliggende jaar werd gebruik gemaakt van de faciliteiten van de reportagewagen. In deze situatie brak brand in Studio Irene uit, net toen een nieuwe betonvloer in Studio Vitus werd gelegd ter vervanging van de krakende houten vloer. Na voltooiing van de verbouwing was het voormalige verenigingsgebouw veranderd in een compleet televisiecentrum met voor die tijd zeer geavanceerde techniek en ruime faciliteiten voor de medewerkers voor en achter het scherm. De “beeldstudio” had een vloeroppervlak van 250 vierkante meter, er waren een projectiezaaltje en twee commentaarcellen. De vijf kleedkamers, drie douches en de ruime kantine betekenden een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie. Voor de technici waren nu beschikbaar een regieruimte met uitzicht op de studiovloer, een centrale controlekamer, een werkplaats en een meetkamer. In deperiode 1957-1959 werd Vitus opnieuw verbouwd. Er werd op het dak aan de voorzijde een complete etage neergezet waarin alle hoofd- en eindcontrolefaciliteiten en een eindregieruimte werden ondergebracht. Aan de Sint Vitusstraat kwam zo het centrale technische gebouw van de Nederlandse televisie temidden van de vele andere Bussumse NTS-locaties tot stand. Tussen 1960 en 1964 werd de studio weer uitgebreid, de NTS kocht links en rechts winkels en huizen om het gebouw te verruimen, zelfs zover dat men achter het Vitusgebouw uiteindelijk weer in de Kerkstraat belandde. Al met al ontstond een labyrinth van kamers, trappen en gangen. Een minder zichtbaar doolhof werd gevormd door een wirwar van kabelgoten en luchtkokers. Bij de brand die de studio uiteindelijk op 21 maart 1971 zou verwoesten bleek onder welke gevaarlijke omstandigheden in deze periode was gewerkt.
Foto-onderschrift:
Het Vitusgebouw voor de verbouwing
Foto-onderschrift:
... en  na de verbouwing

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 64 gasten en geen leden online