Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.132

Over Tinnenvochtmaten, een oud document uit 1832

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Met enige nostalgie denken velen terug aan de melkboer die bij de keukendeur al roepend zijn aanwezigheid kenbaar maakte. De levering van melk gebeurde met een hele of halve literkan met ....een kleine toegift.
In onderstaande brief uit het jaar 1832 leest U welke benamingen in die tijd gebruikt werden.

Aan het Gemeente Bestuur

Haarlem den 3 maart 1832.

Onderwijs No 46

Naar aanleiding van de Provinciale bladen N 85 van 1830 en N 142 van 1831, de aanbesteding plaats gehad hebbende, van de leverantie der TINNENVOCHTMATEN voor de Openbare lagere scholen, geven wij ons de eer UEA te kennen te geven, dat ieder stel f 5,15½ kost, dat dezelven behoorlijk geijkt voor den 13e junij 1832 aan UEA franco moeten bezorgd worden, tegen a£gifte van een recu dat zulks hee£t plaats gehad waarop de aannemer alhier betaling zal erlangen. Deze maten zullen, tot menagement van kosten, niet voorzien zijn van deksels, en om dat dezelven slechts alleen voor het onderwijs en dus niet voor dagelijks gebruik dienen, nimmer behoeven te worden herijkt, en daarom gestempeld worden, met de letters N:H:S: (Noord Hollandsche Scholen) en bestaan in zeven stuks dat is:
     Eene Nederlandsche Kan of Litre
     Eene halve Kan
     Het dubbelde Maatje
     Het Maatje of de Cilitre
     Het halve Maatje
     De dubbelde vingerhoed
     De vingerhoed of Centilitre

Om ons nu in staat te stellen, den aannemer L. B. Ruttenberg in staat te stellen ter behoorlijker tijd te kunnen voldoen, verzoeken wij UEA aan ons voor of op den 13 junij 1832, te doen toekomen, eene Som van f 5,15½ zijnde het bedrag, voor de aan UEA te zendene stellen, hetwelk wij UEA autoriseeren te voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven over dezen loopenden jare.

De Gedeputeerde Staten, van Noord-Holland
     w.g. (niet meer leesbaar)
     Ter ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Holland
     Copes van Hasselt.

 

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 58 gasten en geen leden online