Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag. 91-92

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Agenda jaarvergadering en Jaarverslag

Van het bestuur

Geachte leden,
Op maandag 17 februari 1992 hopen wij onze Algemene Ledenvergadering in de Openbare Bibliotheek -naast 't Spant aan de Dr. A. Kuyperlaan - te houden. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 18 februari 1991
3. Jaarverslag van de secretaris over 1991
4. Jaarverslag van de penningmeester over 1991 en begroting 1992
5. Verslag kascontrolecommissie over 1991 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1992
6. Vaststellen contributie
7. Viering 175 jaar Bussum
8. Rondvraag

 

Jaarverslag 1991 Historische Kring Bussum

van de secretaris.

Onze nieuwjaarsbijeenkomst werd begin januari gehouden. Ditmaal werd de heer Kuiper door mevrouw Ina de Beer gellnterviewd. Zijn verhalen en jeugdherinneringen zullen bij de leden in de smaak gevallen zijn.
De Algemene Ledenvergadering werd op 18 februari 1991 gehouden.
Het bestuur kwam regelmatig bijeen voor het bespreken van vele zaken.
Mevrouw De Mol van Otter100 gaf in het voorjaar haar werk aan het Contactblad over aan mevrouw Joke Vos.
Aan velen willen wij dankzeggen voor alle medewerking ook in het afgelopen jaar: de mensen die weer driemaal per jaar het Contactblad in hun wijk bezorgden, degenen die weer met interessante artikelen voor het blad kwamen, degenen die het typewerk deden en zij die het blad samenstelden.
Nog steeds is het ledental stijgend, het totaal aantal leden is nu 280.

Ledenbijeenkomsten.

In maart hield mevrouw Peggy Bouman-van Hemert een lezing met diabeelden over de architectuur van de gevels van winkelpanden in het centrum. Iemand die deze lezing bijgewoond heeft, zal nooit meer zonder omhoog te zien naar de gevels, door de Nassaulaan wandelen.
In mei hield mevrouw Fusien Bijl-de Vroe een lezing over de schilder Jan Veth, wiens atelier destijds in huize Op den Akker aan de Parklaan was.
In september gaf mevrouw Madelon Broekhuis een lezing met dia-beelden over het werk van de beeldhouwer Lambertus Zijl, die veel voor Berlage heeft gewerkt.
In november werd een Gooise klederdrachtavond georganiseerd door mevrouw Joke Vos.

 

Aktiviteiten:

De werkgroepen Dorpskern, Architectuur en Oudheidkamer gaan door met hun werk en hebben soms te kampen met enige tegenslag. De werkgroep Documentatie komt elke maandagmorgen bijeen. Elke vrijdagmiddag staat men klaar voor hulp bij vragen van leden en ook niet-leden.
Het bestuur gaf acte de presence tijdens de Open Dag van het Goois Museum in augustus.
Mevrouw A. van der Sleesen organiseerde met enige anderen een tentoonstelling over het noordelijk deel van de Brinklaan.
Hr Langemeijer en Hr van Berkel gaven 16 december een lezing over de historie van Bussum op de School voor Volwassenen in Bussum.
Voor wat betreft de voortgang van de opgravingen in en rond de St. Vituskapel/Irene-studio is het wachten op de toestemming van de aannemer voor het graven in de grond buiten de kapelmuren. 
Graag zouden we zien dat leden zich beschikbaar stelden voor het in orde maken van de zaal en het zetten van koffie op de ledenavonden. Een 'hulpcommissie' voor deze zaken zouden we heel goed kunnen gebruiken.
Voor het 175-jarig bestaan van Bussum in 1992 werd veel werk verricht. Samen met de gemeente zijn we bezig een symposium in mei a.s. te organiseren over de ontwikkelingen in Bussum in verleden, heden en toekomst. En in april a.s. zal een nieuw boek over Bussum verschijnen. Hieraan hebben verscheidene auteurs hun medewerking verleend. Beschreven worden de historie van Bussum onder Naarden, Bussum vanaf 1817, stedebouwkundige ontwikkelingen, cultuur, werkgelegenheid en vele andere onderwerpen.

Terugziend op 1991 kunnen wij zeer tevreden zijn.

 

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 172 gasten en geen leden online