Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 84

Het derde gedicht over de Graaf Wichmanlaan

G.J. Heeman

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In ons vorige nummer plaatsten wij 2 gedichten van de heer Heeman over de Graaf Wichmanlaan. Wij beloofden U toen het 3e gedicht in ons volgende nummer te plaatsen. Welnu beloften maakt schuld hieronder het 3e gedicht " Hoe het afliep "

Zendbrief van graaf Wichman,
behandeld het gedeelte Graaf Wichmanlaan aan de Spiegelstraat

Kom, zie, o Bussumsch burgerij
Weer thans met mij verheugd en blij
En oordeel, hoe mijn eer hersteld is
Nadat mijn naam en mijn gevoel
Reeds dertig jaar zoo wreed, zoo koel
Gekwetst, gepijnigd en gekweld is:
Het brokje laan naar mij genoemd
Scheen wel tot ondergang gedoemd !

Graaf Wichmanlaan - mijn petekind
Zoo lang onteerd - is nu gezwind
Als klinkerweg herleefd, herboren !
Elektrisch licht, - 'n wandelpad,
Geen spoor meer van dat vuile gat
In slijk en duisternis verloren.
Voor struik'len is niet meer gevaar,
De laan is vlak - en - openbaar !

Kom burgerij, kom, wandel vrij,
't Is uit met minnekozerij,
Want 's avonds is 't er niet meer donker!
M'n arme kop - verleden jaar
Zoo angstig dof, zoo moed'loos zwaar,
Verhelderd door dit nieuw geflonker !
Nu voel ik pas den diepe zin
Van 't lied: Houd er den moed maar in!

Nog zie ik aan 't versierde end.
Zoo griezelig dien verkeersagent
Toen  W i l h e l m i n a  jubileerde !
Mijn grooten dank aan B. en W.,
Die op mijn uitgesproken bée
Zoo ras, zoo grondig, reageerde !
Waar ik van af dien hoogen zuil
Mij schaaimde om mijn laan - zoo vuil ! 

Aan ale leden van den Raad
Die hier als mannen van de daad
"Mooi Bussum" toch zoo veel verfraaide,
Die zoo geheimvol en met kracht
Een reuze plan ten uitvoer bracht
Zoo, - dat er zelfs geen haan naar kraaide,
Aan hen, aan gansch het vroede koor
Mijn allerbesten dank daarvoor !
Zoo komt dan al wat krom is, recht.
Ik groet U zeer !
Ik heb gezegd !
GRAAF WICHMAN

Bussum, 18-9-'24.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 126 gasten en geen leden online