Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 81-82

Documentatie

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

Hierbij treft U een uittreksel aan van foto's en documenten die de Afdeling Documentatie in ontvangst mocht nemen.

 

HK 515 foto: een quarantainebarak
Op de foto één van de quarantainebarakken op de Zandzee tegenover de uitgang van het inmiddels leegstaande Majella-ziekenhuis. Een dertiental kindertjes op de foto mochten voor die gelegenheid met de dochter van Dr.de Jong, de verpleegster Anna W.de Jong op de kiek.

 

HK 2080 grote foto
De eerste R.K. school werd door de zusters van Mariénburg gesticht aan de Mariastraat, de tweede meisjesschool werd geopend in Mei 1904. Tijdens de tweede wereldoorlog werd de school ook door de Broederschool in deeltijd gebruikt. In de jaren zeventig werd de lagere school samengevoegd met de Broederschool en bleef de Maria-MAVO in het gebouw.

 

HK 2083 grote foto
In 1908 werd aan de Sint Vitusstraat een R.K.Jongensschool geopend die uit twee afdelingen bestond: de A afdeling de Sint Vitusschool en de B-afdeling de Sint Willibrordusschool. Ieder met een eigen speelplaats en toegang. Na vertrek van de broeders die aan de school les gaven werd de school samengevoegd met de Maria meisjesschool onder de naam Mariaschool. Wat er met de scholen staat te gebeuren kunt U in de kranten lezen.

 

HK 2107 grote foto

       Op 1 april 1902 werd de zekenzorg opgericht.
Men startte In een paar kamers van de boerderij van Ernst aan de St. Vitusstraat.
Reeds In juli 1910 begon ziekenzorg in Prinsenstraat 13 een consultatie-bureau
voor de Vereniging tot bestrijding der tuberculose.
Twee jaar tater startte men er een poliklinlek.

     

HK 2293 een fraaie foto

      Een fraaie bank voor de gemeente Bussum.
Op zaterdag 1 mei werd te Bussum door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
een gedenkbank onthuld en de gemeente aangeboden.
En ... de boom werd hoe langer hoe dikker.. .
de wortels van de boom ontzetten en beschadigden de bank.
 
       

HK 2294 boekje Erica groep Bussum
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Erica groep is een boekje uitgegeven. Naast veel interessante foto's die bij velen herinneringen zullen oproepen zijn de artikelen ook de moeite van het lezen waard. Hoe is de naam Erica ontstaan?
"Vijftien februari 1920, zeventig jaar geleden was de eerste bijeenkomst van de Erica groep in het huis van vaandrig Pompe. Hier begint de geschiedenis van de Erica groep, de oudste scouting groep van Bussum. Het huis van vaandrig Pompe (later hopman) is lang geleden reeds afgebroken, het lag op de hoek van de Koningslaan en de Koedijklaan een enorm groot gebied dat omsloten werd door de Koningslaan, de Koedijklaan en de Heuvellaan. Op dit terrein was het eerste troephuis gelegen dat waarschijnlijk een stal of iets dergelijks is geweest. Daar de villa zelf "Erica" heette lag het voor de hand om de kersverse padvindersgroep de Erica groep te noemen"

.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 144 gasten en geen leden online