Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 59

Klacht over wangedrag uit 1883

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Komt het voor dat een burger in onze gemeente zich ergert aan wangedrag van derden dan is er altijd wel een instantie waar een klacht kan worden gedeponeerd.
Denkt U nu niet dat dit alleen in onze huidige, soms rommelige samenleving voor komt. Onderstaande brief, gedateerd 4 januari 1883, getuigt van het tegendeel. Omdat de brief is geschreven, heb ik de inhoud getypt om het lezen wat makkelijker te maken.

Onderwerp: Onderwijs.

Amsterdam, 5 januari 1883.

Edelachtbare Heer,

Gisteren morgen kwam ik te Bussum, om aldaar mijn jongste zoontje te begraven. Bij het inrijden van het dorp passeerden de twee rijtuigen, waarin de lijkbezorger met het lijkje en mijne Vrouw en ik met mijn broeder gezeten waren, de dorpsschool, op het oogenblik dat deze uitging.
In een oogwenk waren beide rijtuigen omringd door de schooljeugd, die, als gold het eene openbare vermakelijkheid, lagchende en tierende de rijtuigen volgden. Om aan dit stuitende en met den ernst van het oogenblik op schrille wijze contrasteerende tooneel een eind te maken zag mijn broeder zich genoodzaakt het rijtuig te verlaten en dat, de schooljeugd zoveel mogelijk op een afstand houdende, tot aan de begraafplaats te voet te volgen.

Ik acht mij verplicht U, als hoofd der politie in de gemeente Bussum van het voorafgaande in kennis te stellen. Al is het gebeurde niet te herstellen, misschien zal de mededeeling daarvan U aanleiding geven om zorg te dragen dat plechtigheden als deze in 't vervolg in genoemde gemeente kunnen worden verricht, zonder dat 't gevoel der daarbij betrokken personen op zoo pijnlijke wijze wordt aangedaan als gisteren bij mijne betrekkingen en mij het geval was.

Van Ued achtb.
de d.d. dienaar
w.g.

Aan den Edelachtbaren Heer Burgemeester der gemeente Bussum.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 172 gasten en geen leden online