Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) pag. 27-28


Documentatie

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Wederom mocht de afdeling Documentatie interessant materiaal in ontvangst nemen waaronder veel foto' s. Onderstaand treft U een uittreksel aan.

HK nr. 932 - 2 foto's
Op de Heerenstraat 39 was omstreeks 1915 Vleeschhouwerij A. GROENOU gevestigd. Op de foto de slager met zijn personeel voor het woonhuis.

HK nr. 2031 - foto
De boerderij van WILLARD aan de VEERS TRAAT werd rond 1860 gebouwd op de buitenplaats DELTA tussen de Nassaulaan en de Veerstraat. Op de foto de achterzijde vanaf het binnenterrein dat ook nu nog
terug te vinden is.

HK nr. 2159 - jubileumboekje
De Hervormde SPIEGHELKERK in Bussum en zijn voorgeschiedenis 1915 - 1990 De titel luidt: "SPIEGHEL IN BEELD" .

HK nr. 2053 - foto
Kleuterschool Vlietlaan.
In villa WILLEM TELL aan de Vlietlaan was een particuliere kleuterschool gevestigd. In 1900 startte de kleuterschool onder de naam "KINDERTUIN" en bleef ruim twintig jaar bestaan.

HK nr. 2075 - foto
Al in 1888 werd aan de Hogeweg tegenover de Havenstraat een Protestantse bewaarschool gebouwd. In dit gebouw met twee lokalen werden de kinderen een aantal uren bezig gehouden, terwijl hun ouders werkten. Daar was in die jaren in die omgeving veel behoefte aan. Na een verbouwing werd het gebouw in 1913 door de Joodse Gemeente als Synagoge in gebruik genomen tot 1931. Kort daarna ging men tot afbraak over .

HK nr. 2114 - foto
De Rooms Katholieke Wijkverpleging startte in juli 1910 op de Brinklaan met drie kloosterzusters. Tegenover het gemeentehuis bewoonden zij de middelste woning van drie kleine huisjes. Na ruim
een half jaar vestigden zij zich in februari 1911 in de "Majella" villa waar genoeg ruimte was.

HK nr. 2123 - foto
De eerste bewoner van de in omstreeks 1883 gebouwde villa 't PARKZICHT" was EMILE WILHELM LINN. Na zijn overlijden verhuurde zijn weduwe diverse kamers. Onder andere WILLEM KLOOS heeft daar gewoond.

Ja ... dat herinner ik mij nog wanneer U de foto's en ansichtkaarten ziet. De heer W. van Berkel is graag bereid U een en ander te tonen. Ook dit keer willen wij de schenkers hartelijk danken.

 

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 56 gasten en geen leden online