Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) pag. 3


Oproep van het bestuur aan de leden

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Geachte dames en heren, leden van de Historische Kring Bussum,

In 1992 bestaat de gemeente Bussum 175 jaar. Enige leden hebben het bestuur gevraagd of onze Kring vanwege dit jubileum van plan is iets te organiseren en zo ja wat dan. Indien er namelijk iets moet worden gedaan dan mag er niet te lang worden gewacht omdat bijvoorbeeld de uitgave van een herdenkingsboekje, zoals ter gelegenheid van het 100 jarig en 150 jarig bestaat, de nodige tijd vergt.

Het bestuur heeft zich ondertussen enige keren over dit verzoek gebogen en ook deze vraag voorgelegd aan sommige leden van de Kring en vertegenwoordigers van de gemeente. Het voorlopige resultaat van deze oriëntatie willen wij nu de leden voorleggen met het verzoek om te reageren.

Waar denken wij aan?
Allereerst achten wij de uitgave van een herdenkingsboekje niet zinvol. Deze boekjes beschrijven veelal de ontwikkeling tot dat moment, terwijl ons inziens met name de toekomstige ontwikkeling van Bussum in de komende 25 jaar zeer actueel zou moeten worden. Dit onderwerp vervult veel inwoners naar ons idee met grote zorg omdat men
- of het verdwenene nog steeds betreurt (het oude gemeentehuis)
- het tot standgekomene verfoeit (het winkelcentrum voor Gooi-Noord)
- de verdere ontwikkeling niet vertrouwt (Irene kapel - Vituskerk - villaparken) .
Een visie hoe het echter verder moet lijkt te ontbreken.

Het lijkt het bestuur een geweldige uitdaging om ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van Bussum, met name ons te bezinnen op die vraag. In eerste instantie denken wij dan aan de organisatie - samen met de gemeente - van een (aantal) conferentie(s) aangaande dit onderwerp. A1 dan niet gecombineerd met bijvoorbeeld een (aantal) wandelroute(s) door het dorp. Op deze conferentie(s) zouden dan ruimtelijke vormgevers, architekten, e.d. van voldoende gewicht en met de nodige ervaring over de verdere vormgeving van Bussum hun ideeën moeten ventileren. Een en ander zou kunnen uitmonden in één of meerdere scenario's voor de toekomst. Zo'n scenario zou dan in boekvorn onze bijdrage kunnen vormen voor het 175 jarig bestaan.
Wellicht is het dan ook mogelijk om te ontkomen aan het zeer actuele citaat uit 150 jaar Bussum: "De herdenkinq van 1917 bracht ook in allerlei variaties het motto "op naar de volgende eeuw" .... wat is er sinds 1917 in Bussum enorm veel tot stand gebracht. Maar vervolgens kunnen wij opmerken hoe weinig van het plaatselijk karakteristieke bewaard gebleven is. "

Wat wij willen weten is:
1. Spreekt dit idee U aan?
2. Wilt U meehelpen met de organisatie?
3. Kent U deskundigen voor deze conferentie(s)?
4. Heeft U andere suggesties?
U kunt Uw (Liefst schriftelijke) reaktie sturen naar ons secretariaat. In een volgend nummer zullen we U van deze reakties op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Arie Gouka
voorzitter H.K.B.

 

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 106 gasten en geen leden online