Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) inhoud


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Jaargang 6 nr 2 september 1990
ISSN 0920-5683

I N H O U D

Pag. 3. Oproep van het bestuur, A.Gouka.
        5. Gesprek met C.A. van der Geest, I ede Beer
      11. Een binnenlandsch paspoort, G. Langemeij er
      13. Muzikaal jubileum Mevr. Hartvelt, F. Bos
      17. Een indruk van Bussum in 1828, A.Cramer
      19. Van der Steen met zijn houten been, J. Vos
      23. De Fokker die niet vloog, B. van Dijk
      27. Documentatie
      31. Agenda/activiteiten in de regio

Ledenbijeenkomst
12 september a.s. 20.00 uur, Bibliotheek Bussum Zuid: M. Heyne over de Monumentenlijst.
12 november (onder voorbehoud):  Mevr. P. Bouman over gevels van winkelpuien in Bussum.

Verantwoording illustraties:
pag. 5, 7, 9, C.A. van der Geest,
       14, 16 Mevr. Hartvelt,
       19, Mevr.J.Vos,
       23, 24, Panorama,
       27, H.K.B.

Kopij voor het decembernummer voor 1 november inleveren bij de redactie.

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 45 gasten en geen leden online