Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot een van de volgende werkgroepen: Architectuur, Dorpskern, Literatuur, Oudheidkamer en Documentatie en Verzet.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f. 20,— op rek. nr. 55.40.44.544 van de ABN te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum of . op girorekening 4616807. De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'CONTACTBLAD' gratis.
De prijs van losse nummers bedraagt f. 3,—

Bestuur
A. Gouka, voorzitter Brinklaan 98 1404 GR Bussum tel. 35945
M. Monster—Duijvesteijn, vice—voorzitter Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum tel. 49097
B.J.W. Bal, penningmeester Pluimenmeent 2 1218BJ Hilversum tel. 30829
P.P. Goddijn-Noort, secretaris Herenstraat 105 1406 PC Bussum tel. 10871
G. I. de Mol van Otterloo-Ramondt, Contactblad Kam.Onnesweg 72 1402 EK Bussum
W. Van Riemsdijk Lijsterlaan 53 1403 AS Bussum tel. 38316

Ledenadministratie
B.J.W. Bal Pluimenmeent 2 1218BJ Hilversum tel. 30829

Redactie Contactblad
F. H. Bos, redactieadres verslaggeving Stargardlaan 10 1404 Bussum tel. 41382
G. I. de Mol van Otterloo-Ramondt redactieadres verslaggeving Kam. Onnesweg 72 1402 EK Bussum tel. 30421 ,

Documentatieafdeling
De documentatieafdeling, adres: Openbare Bibliotheek , Dr. A. Kuyperlaan, Bussum, is geopend:
— elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
— de eerste vrijdag van de maand, 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur.

Advertenties
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f. 60,- / 120,- per seizoen (3x plaatsen) .
Opgave met ontwerp: J.W.D. Kuyl, tel. 14235, Voormeulenweg 45. 1402 TH Bussum.

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 97 gasten en geen leden online