Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 4-5+7


 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische kring Bussum
Jaarverslag 1989 

Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 1989

Algemene ledenvergadering 22 februari 1989:
Mevrouw A. Leenders trad af als secretaris en werd vervangen door mevrouw P. Goddijn. De Heer Kuyl die 4 jaar bestuurslid was geweest, werd opgevolgd door Mevrouw G. de Mol van Otterloo. 

Bestuur
Het bestuur kwam regelmatig bijeen voor het maken van plannen en het oplossen van (meestal) kleine problemen. Waardering heeft het bestuur voor de trouwe leden, die 3x per jaar het Contactblad aan huis bezorgen in hun wijk (Een besparing van ca. f 600,- aan porto). Anderzijds ontbreken enkele "hulpcommissies" om eenvoudige zaken goed te laten verlopen. Zo komt o.a. de verzorging van de koffie en het klaarmaken van de zaal voor een lezing bijna altijd op dezelfde persoon neer.
Het bestuur was o.a. aanwezig bij de opening van het Verenigingsgebouw van de Historische Kring Blaricum. Tevens werd een goed contact onderhouden met de gemeente Bussum en met verschillende ambtenaren van de gemeente.

Ledental
Er is een lichte stijging. Het totaal aantal is nu ongeveer 250. Dit is voor een plaats als Bussum te weinig. Een ledenwerving - het liefst door alle leden in eigen kring - is dan ook noodzakelijk.

Ledenbiieenkomsten
Er was een gevarieerd aanbod:
- in april "Over hooien en hooibergen". Lezing met dia's door leden van de Historische Kring Blaricum
- in juni "Over het doel van onze documentatie-afdeling", explicatie door o.a. hr W. van Berkel en mw. G. Renes
- in september Lezing door hr Enno Endt over Herman Gorter en zijn oeuvre
- in november Lezing door hr M. Heyne bii de opening van de fototentoonstelling.
Deze laatste lezing haalde ongeveer 60 belangstellenden van huis; de andere lezingen gemiddeld 35 personen.

Contactblad
Dank zíj de inspanningen van de heer F. Bos,  redacteur, en mevrouw G. de Mol van Otterloo, redactielid namens het bestuur, en mevrouw A. Vogelzang (typewerk) kwam 3x een goed verzorgd blad tot stand. Zeker gaat onze dank ook uit naar hen die kopij leverden. Mevrouw I. de Beer, die aan elk blad een of soms meerdere stukken leverde, willen wij graag met nadruk vermelden. Wij hopen echter op een bredere kring van medewerk(st)ers. Materiaal voor een onderwerp is in ruime mate aanwezig op de afdeting documentatiel naast enig eigen onderzoek is het niet moeilijk een bijdrage te Ieveren. In onze Kring zijn er mensen die zowel de eerste als de tweede wereldoorlog hebben neegemaakt. Ook een beknopte eigen ervaring is welkom. Het gaat niet om de lengte van het stuk maar om de betrouwbaarheid en, als dat kan, om foto's. Veel korte impressies maken tenslotte ook een beeld.

Tentoonstellingen
De K.P.C. de Bazel-tentoonstelling was een groot succes. Hieraan werkten mede: mevr. H. SIeese, mevr. S. Foreman, hr H. van den Berg, hr W.van Riemsdijk en de Heer B. Bal.
De fototentoonstelling van de heer M. Heyne trok zeer veel belangstelling.

Werkgroepen
Dorpskern, Oudheidkamer, Architectuur draaiden wel maar niet optimaal. 
In Bussum, de plaats waar grote schrijvers leefden, hoort een werkgroep Literatuur. Een Kring zonder werkgroepen mist veel aan gezelligheid en de kans om te publiceren.
Apart staat de werkgroep Documentatie. EIke maandagmorgen is die bijeen in de bibliotheek. Aan alle enthousiaste medewerk(st)ers en vooral ook aan de Heer W.van Berkel is het bestuur veel dank verschuldigd.

Als wij op het gehele afgelopen jaar terugzien dan is dit een goed jaar geweest. Wel zijn wij ervan overtuigd dat de leden nog meer genoegen zouden beleven van de "Kring" door in die "Kring" wat meer actief bezig te zijn.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 28 gasten en geen leden online