Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 3


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

VAN HET BESTUUR


Geachte leden,

Op woensdag 14 februari 1990 houden wij onze Alqemene Ledenvergadering in de Openbare bibliotheek - naast het Spant - aan de Dr A. Kuyperlaan. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij ten zeerste op prijs.

Agenda

1. Opening

2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 22 februari 1989

3. Jaarverslag van de secretaris over 1989

4. Jaarverslag van de penningmeester over 1989 en begroting 1990

5. Verslag kascontrolecommissie over 1989 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1990

6. Bestuursverkiezing. Conform art. 7 van het huishoudelijk reglement treden dit jaar af:
    hr G. Langemeijer - voorzitter
    mw H. Marres - vice voorzitter
    hr Th. Meijer - penningmeester
    mw W. Voorneman - lid
    Bovengenoemde bestuursleden stellen zich niet meer beschikbaar. Wij stellen U als nieuwe bestuursleden voor:
    mw M. Monster - bestuurslid
    hr B. Bal -penningmeester
    De vacature Voorzitter is nog geheel open. Wij nodigen U uit een kandidaat voor te dragen en wel vóór 1 februari 1990.

7. Vaststellen contributie

8. Benoeming commissie s : a) Redactie Contactblad b) Ledenadministratie

9. Rondvraag

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 168 gasten en geen leden online