Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. 
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LITERATUUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIF en VERZET.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f 20,- op rek. nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen numners van het Contactblad gratis. De prijs van losse numners bedraagt f 3,-.

Bestuur
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM tel.10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM tel.37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM tel.14685
P.P. Goddijn-Noort secretaris Herenstraat 105 1406 PC BUSSUM tel. 10871
W.A.H. Voorneman-Prins tweede secretaris Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN tel. 40906 
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt Kam. Onnesweg 72 1402 EK BUSSUM
W. van Riemsdijk Lijsterlaan 53 1403 AS BUSSUM tel.38316

Ledenadministratie
B. Bal Redactie Contactblad Pluimenmeent 2 1218 BJ HILVERSUM tel:30829

Redactie Contactblad
F.H. Bos Redactieadres/Verslaggeving Stargardlaan 10 1404 BD BUSSUM tel. 41382
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt Redactieadres/Verslaggeving Kam. Onnesweg 72 1402 EK BUSSUM tel. 30421

Advertenties
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f  60,- / f 120,- per seizoen (3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: J.W.D. Kuyl.  Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM tel.14235

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 92 gasten en geen leden online