Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 25


Bussumsche toestanden

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Geachte Redactie,

Reeds lang jeukten mijn vingers om een protest te doen hooren tegen de omstandigheid dat het Prins Hendrikpark voortdurend wordt begraasd door een zes- à zevental koeien. Men zal dit park nu toch wel langzamerhand gaan rekenen tot de "bebouwde kom" der gemeente en nu vraag ik mij af of het te pas komt dat daar vee LOSLOOPT, meestal zelfs zonder begeleider. Een ernstig gevaar schuilt hierin voor de spelende jeugd, thans vooral talrijk in de vacantiedagen. De jongen, die het vee des morgens brengt, verzekerde onlangs zelf dat de roodbonte koe gevaarlijk is. Waarom dan niet althans dit beest behoorlijk vastgelegd?

       
Prins Hendrikpark -
 

Er komt bij dat de bewoners van den omtrek vroegtijdig worden vergast op gebrul en geloei, terwijl zij gratis genieten van de geuren, die uit de uitwerpselen opstijgen. Is dat niet al te landelijk?

Weerhielden bijkomende omstandigheden mij tot dusverre van een publiek protest, laatstleden woensdag deed zich een geval voor dat de deur dicht doet. Een der beesten kalfde aan den publieken weg. Gretig werd dit hartverheffende schouwspel gadegeslagen door tal van kinderen, die - nog onbekend met de gebeurtelijkheden in eene kraamkamer -  hunne ouders bij hun thuiskomst bestormden met vragen naar bijzonderheden. De eigenaar dier runderen zal toch ongetwijfeld wel van die "blijde verwachting" geweten hebben?

'T is meer dan ergerlijk. Plaatst men een bokje of geitje stevig vastgemaakt met halsband, ketting en pen op bedoeld terrein, dan krijgt men eene aanzegging vanwege de politie, dat het dier moet worden verwijderd. 0, heilige consequentie. Een en ander zij in de welwillende aandacht van onze politie aanbevolen.


Een bewoner van het Prins Hendrikpark.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 143 gasten en geen leden online