Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 23


Lezingen

G.M. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Hooien en hooibergen

Op maandag 10 april werd de lezing met dia's over "Hooien en hooibergen" verzorgd door leden van de Historische Kring Blaricum. Het was een genoegen de prachtige dia's te zien en te luisteren naar mensen die grondig op de hoogte waren hoe dat vroeger allemaal toeging. Duidelijk werd dat er heel wat vakmanschap nodig was om een hooiwagen op te kunnen tasten en mooi te "kammen" om daarna dan trots het dorp binnen te rijden. Het maken van een hooiberg en het ophogen van het hooi was een kunst apart, mede ook door het brandgevaar door broeiing.
De heren vertelden met zoveel geestdrift dat wij meeleefden met hen die dagen achtereen onder de brandende zon van 's morgens zéér vroeg tot 's avonds bij het vallen van de duisternis, zonder warme maaltijd, dat slopende handwerk verrichtten.

 

Documentatie Historische kring Bussum Lezing woensdag 7 juni

Op het laatste moment moesten wij afzien van het oorspronkelijk geplande onderwerp. De documentatieafdeling van onze kring werd gelukkig bereid gevonden iets te vertellen over hun werk.
De heer W. van Berken vertelde uitvoerig over het vele werk dat een groep van zeven personen ten behoeve van onze vereniging iedere maandagochtend verricht. Hij zette uiteen volgens welk systeem gewerkt wordt en hoe alles toegankelijk gemaakt wordt. Bovendien liet hij zeer veel materiaal zien. Waarom hebben wij een documentatieafdeling nodig of anders gezegd proberen wij een historisch archief over Bussum op te zetten? Naast andere bronnen zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk of provinciaal archief is ook een eigen archief nodig, deels om te dienen als wegwijzer naar andere bronnen maar ook voor het opslaan van eigen materiaal, zoals bijvoorbeeld: foto's / ansichten, oude (land)kaarten, kadasterkaarten, boeken over Bussum, kranteknipsels, tijdschriften waarin artikelen over Bussum staan, jubileumboeken over verenigingen e.d., oude adres- en telefoonboeken, oude aktes, voorwerpen, pentekeningen en nog vele andere interessante zaken.
Het is nu eenmaal zo dat als men iets over Bussum zou willen gaan schrijven, dan moet men zich eerst kunnen oriënteren of daar soms al iets over geschreven is. Extra zoekwerk kan worden voorkomen door een bezoekje aan de documentatieafdeling. Het eigen onderzoek kan dan aangevuld worden met reeds aanwezige gegevens.
Er is nog zeer veel werk te doen. Hulp van leden is zeer welkom. Men hoeft zich niet te binden aan een bepaalde dag. In overleg met de heer Van Berken (tel. 19808) kan Uw beschikbare tijd ingepast worden. Het is trouwens de beste manier om er in te komen en om daarna zelf eens een onderzoekje te doen.

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 265 gasten en geen leden online