Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 13-15


Poëzie in grafiek en kalligrafie

Boy Namias de Crasto

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Van 1-29 oktober vindt in het Spant een bijzondere tentoonstelling plaats. Naast zijn verdere veelzijdige oeuvre exposeert de Bussumse kunstenaar Namias de Crasto een groot aantal gekalligrafeerde gedichten met de daarbij behorende etsen. Vandaar ook de naamgeving der tentoonstelling. Het betreft gedichten van de Bussumse dichteres Christine Hilsum-Beuckens en de Antilliaan Pierre Lauffer. Bijzonder is ook, dat de expositie geopend wordt door de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.

 

M.H. Namias de Crasto

Boy Namias de Crasto werd op 9-3-1935 op Curacao geboren. Van 1953 tot 1956 werkte hij als grafisch ontwerper bij de Shell aldaar. Toen hij in 1955 voor dit bedrijf kerstkaarten ontwierp,
verwierf een door hem vervaardigde crayon tekening de eerste prijs. Dit leverde een Sticusa-beurs op, die hem in staat stelde om aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven een opleiding te volgen voos graficus. In 1961 behaalde hij het diploma. Reeds tijdens zijn studie werd (en was) hij bezeten van het vak kalligrafie, mede geïnspireerd door zijn docente Margaretha Paulsen. Dit leidde o.a. tot de vererende opdracht om een gedicht van de Eindhovense dichteres Harriët Laurey vast te leggen voor de eerste steenlegging van de Stadsschouwburg te Eindhoven.

Een tweede specialisatie was de opleiding tot postzegelontwerper bij de PTT in Den Haag onder leiding van Christiaan de Moor en S. Hartz, eveneens in 1961. Zo ontwierp hij voor de Antillen drie series postzegels. In deze tijd was De Crasto als graficus werkzaam bij Philips in Eindhoven. Na een korte onderbreking op Curacao, met een geslaagde tentoonstelling van zijn werk in zijn geboorteplaats Willemstad, zette hij zijn studie voort, nu aan de Akademie voor Beeldende Vorming in Amersfoort, waar hij het diploma Voortgezette Studie Handenarbeid M.O. behaalde.
Sinds 1963 is hij werkzaam als leraar handvaardigheid en tekenen aan de Delta Scholengemeenschap te Bussum. Aan de Volksuniversiteit in Almere doceert hij het kalligraferen.

Tot zijn beeldende kunst behoort ook het vervaardigen van keramische plastieken; in 1978 bijvoorbeeld een opdracht voor het Waterleidingbedrijf Midden Nederland. Nadat hij in 1985 voor de Verzetstentoonstelling in Bussum een gedicht van H.J. Scheepmaker (geb. 921) gekalligrafeerd had, kwam hij op de gedachte van een gecombineerd project kalligrafie-etsen, dat thans zijn gestalte krijgt in de tentoonstelling POEZIE IN GRAFIEK EN KALLIGRAFIE, geinspireerd door het werk van de Antilliaanse dichter Pierre Lauffer en de Bussumse Christine Hilsum Beuckens.

 

Christine Hilsum-Beuckens

De dichteres Christine Hilsum-Beuckens, in 1910 in Enschede geboren, woont sinds 1952 in Bussum. Zij is van beroep journaliste en vertaalster. Na de oorlog verschenen gedichten, korte verhalen en interviews van haar in de Haagse Post, Vrij Nederland en Elsevier. Als lector las ze talloze boeken voor haar uitgevers en zij vertaalde er vele, o.a. voor Het Spectrum, uit het Engels, Amerikaans en Duits, zoals van de dierenvanger/dierentuinhouder Gerald Durrell, boeken over de oorlog, over vliegtuigen/piloten, psychologie enz. Ook werkte ze mee aan Grzimek's Encyclopedie Het leven der dieren.
In 1948 verscheen van haar de dichtbundel "Zoals het komt" bij Boucher Den Haag. In de loop der jaren ontstonden er steeds weer gedichten, maar ze had er geen behoefte aan deze te publiceren.
Ter gelegenheid van de wereldtentoonsteLling in MontreaL in 1967 zond zij het verhaal "Bevrijding" in, dat werd geplaatst in 't boek THÀNK YOU CANADA, resp. Merci Canada en ook werd opgenomen in Readers Digest's "Canadians at war". Op grond daarvan was zij één van de vijf genodigden voor de opening door Koningin Juliana en Prins Bernhard van het Nederlandse paviljoen op deze Wereldtentoontoonstellinq in Montreal.

Sedert 1979 verschijnt af en toe een enkeL gedicht van haar in druk, zoals in "Bussums Boek" (Boekenweek 1979) en "Verborgen Dichtkunst in Noord-Holland" (1981).

Marcus van der Heide nam in "Bussum door schrijversogen" (1984) het gedicht "Spantwouters" op, geschreven na een wandeling in het Spanderswoud met haar kleinkind Shannon, aan wie het gedicht opgedragen is. Ook dit gedicht werd gekalligrafeerd en in een ets vastgelegd en is op de tentoonstelling te bewonderen.

In het kader van de tentoonstelling verschijnt bij de Gooibergpers (Meyerkamplaan l8. Bussum) een bundel van elf gekalligrafeerde gedichten. met de ets verlucht, van Cristine Hilsum-Beuckens De titel is ontleend aan de oorspronkelike bundel uit 1948. Drie van de gedichten komen reeds in deze bundel voor. De oplage van het boek (oblong 25x22) is gelimiteerd; slechts 300 ex. Het is verkrijgbaar bij Drukkerij Rob Pekelharing te Naarden-Vesting, bij de uiLgever en in de boekhandel.

Het gedicht 'Dit raam omsluit me' in (de nieuwe versie van) ZOALS HET KOMT (ISBN 90-72184-07-6 Gooiberqpers) . 0orspronkelijk formaat ets 34,5 x 45 cm
.

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 98 gasten en geen leden online