Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 35


Activiteiten

 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Prijsvraag: het dagelijks leven in Holland in 1840

Uit: TVE JRG 6 nr 4 dec 88


De Stichting Culturele Raad Noord-Holland heeft zich tot alle historische kringen in Noord-Holland gewend met het volgende voorstel:  In 1990 herdenken Noord- en Zuid-Holland hun 150-jarig bestaan als afzonderlijke provincies. In samenspraak met enkele archiefdiensten is  een plan voor  een prijsvraag ontwikkeld. Hieronder volgen de belangrijkste gegevens voor eventuele deelname.

Het voorstel in grote lijnen
Het voorstel bevat de volgende drie elementen:
a. Uitvoering van lokale/regionale onderzoeksprojecten door een aantal historische verenigingen in Noord en Zuid rond het thema 'Het dageliiks leven in Holland in 1840'.
b. Publicatie van de resultaten van deze onderzoekingen in een 1840-bundel.
c. Presentatie en bespreking van de projecten op een interprovinciaal historisch symposium.

De onderzoeksprojecten
Het ligt in de bedoeling dat de deelnemende historische verenigingen zelf lokaal (of regionaal) histonsch onderzoek gaan verrichten. Er is gekozen voor een thema dat 'dicht bij huis ligt' en dat vanuit vele invalshoeken en op verschillende niveaus bestudeerd kan worden. Het thema nodigt uit tot openlegging van de rijke 19e eeuwse lokale archieven. Veel historische verenigingen zullen al ervaring hebben met soortgelijk onderzoek: in dit geval kunnen de resultaten een extra waarde krijgen. omdat ze voortkomen uit vergelijkbaar onderzoek op diverse plaatsen in Holland.

1840 Prijs
Aan de deelname aan het 1840 project is, behalve publicatie in enigerlei vorm van het resultaat in de bundel. ook het uitzicht op een speciale 1840-prijs verbonden. De twee verenigingen (één uit Noord- en één uit Zuid-Holland). die hun lokaal onderzoek met het beste schriftelijke resultaat afsluiten, zulllen worden beloond met een van f 1.000.-, vrij te besteden voor de verenigingsdoeleinden.

Historisch symposium
Ter afsluiting van het gehele project zal in 1990 een symposium voor alle historische verenigingen in Noord- en Zuid-Holland georganiseerd worden. Op het symposium zal aandacht worden geschonken aan lokaal en regionaal histonsch onderzoek in het algemeen en aan Holland in 1840.

De uitvoering van het project zal moeten plaatsvinden in de penode november 1988 - november 1989. Bijdragen aan de bundel moeten voor I december l989 ingezonden worden. Het bestuur xan de Stichting Tussen Vecht en Eem ziet in het bovenstaande de mogelijkheld om in 1990 te komen tot een publicatie getiteld: Het dagelijks leven in 't Gooi in 1840, zulks als onderdeel van een door de initiatiefnemers gedachte provinciale publicatie.
Voor nadere inlichtingen en coordinatie bellen: mevrouw E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer. tel. 02159 -13630.

 

 

Vereniging van Gooise dichters

Uit: Gooi en Eemlander 24 febr. 1989
van onze verslaggever Cor van Mulligen

 

LOOSDRECHT -Een aantal inwoners van Loosdrecht en omgeving is momenteel druk bezig met het oprichten van een literaire vereniging. Het gaat om amateuristische en professionele schrijvers en dichters, die wonen in het Gooi-, Vecht-, Plassen- en Eemgebied. De groep uit 'De Binnenhof van Nederland' wil leden opsporen door middel van een poëziewedstrijd.

In de wedstrijdjury zitten onder anderen de dichters Henk Houtman en Herman Peters, de dichteres Fieke van Rhedenborg en de uitgevers Martin Ros en Henk Schuurmans. De Rabobank stelt drie geldprijzen voor de eerste drie winnaars ter beschikking, ter waarde van respectievelijk 1000, 750 en 500 gulden.
De eerste prijs draagt de naam van de dichter J.C. Bloem, die jarenlsng in Breukelen woonde. In deze plaats zullen dan ook in september de prijzen worden uitgereikt door burgemeester F. Baron van der Feltz.

De wedstrijd start zaterdag 25 februari en eindigt op 31 mei. Er mogen maximaal vijf gedichten worden ingezonden (in zesvoud). Ook moeten de dichters een levensbeschrijving bijvoegen; dit ook in  zesvoud. Volgens de organisatoren bestaat de mogelijkheid dat de beste gedichten worden gebundeld en uitgegeven.
Het adres is: Jury Poëziewedstrijd, secretariaat Bussumrnergrintweg 43,1217 B.N. Hilversum.

 

 

Hersenspinsels

In Jrg.1 nr.2 kondigden we een zestal verhalen van F. v.d. Weijden aan. Welnu, als student Nederlands begon Piet al spoedig een eigen tijdschrift HERSENSPINSELS. Het kwartaalblad is nu reeds tot volle wasdom gekomen: nummer 6 van Jrg. 3 ligt voor me, met tekstverwerker gecomponeerd, 48 pg., prijs slechts 3,50.

De ondertitel is CULTUUR-SATIRISCHE SPECTATOR VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN. Het net uitgekomen nummer bevat dan ook een uitgebreid interview met Kees van Kooten.(pg. 4-19). Van de hand van Piet zelf zijn er twee prozabijdragen.

AANBEVOLEN!

 

 

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 162 gasten en geen leden online