HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 30


AGENDA  ACITIVITEITEN IN DE REGIO

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

BAARN
KASTEEL GROENEVELD, nationaal centrum voor bos, natuur en landschap. Open di. t/m vr.  10.00 -17.00 uur, za. en zo. 12.00 -17.00 uur.

BLARICUM
STICHTING WILDE PLANTENTUIN (HEEMTUIN) Torenlaan 50. Open ma  t/m  zo. 9.00 -zonsondergang. Ca. 300 soorten planten en 20 inlandse bomensoorten.

BUSSUM
STICHTING HISTORISCHE VERZAMELING KORPS MOBIELE COLONNES. Amersfoortsestraatweg 11 (Legerplaats Crailo) Open vr. 13.00 -16.00 uur, groepen na overleg.
Een historische verzameling in het kader van rampenbestrijding en beschikt over brandweer- en reddings/geneeskundige dienst faciliteiten.

HILVERSUM
BEZOEKERSCENTRUM CORVERSBOS, Vaartweg 202.Natuurmonumenten. Open wo. 12.00 -17.00 uur. Za. -Zo. 10.00 -17.00 uur en alle schoolvakanties.
Informatie over flora en fauna van he't Corversbos en het Gooi, 's Gravelandse buitenplaatsen. Tevens dia klankbeelden over natuur, natuurbehoud en wisselende exposities.
OMROEP MUSEUM, Melkpad 34 Hilversum. Open di. t/m za. 11.00 -17.00 uur. Zon- en feestdagen 12.00 -17.00 uur. Alle andere dagen alleen voor groepen na telefonische reserveringen.
GOOIS MUSEUM, Kerkbrink 6. Tel. 035 -773756. Open di. t/m zo. 12.30 uur -16.30 uur.
Permanente expositie over de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem en collectie Loosdrechts en Amstel porcelein.
Expositie vanaf 10 december: "Het Gooi gespiegeld", keuze uit eigen topografische prentencollectie van het Goois Museum, natuurbehoud en wisselende exposties.

LAREN
SINGERMUSEUM, Oude Drift 1. Open di. t/m za.ll.OO -17.00 uur. Zon- en feestdagen 12.00 -17.00 uur.
Eigen werken van William Henry Singer jr., schilderijen uit Amerikaanse, Franse en Hollandse school, beeldhouwwerken en wisselende tentoonstellingen.
GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND, Hilversumseweg 51. Open di.t/m zo. 13.00 -16.30 uur, anders volgens afspraak. Collectie: zwerfstenen, fossielen, mineralen e.d.

MUIDEN
RIJKSMUSEUM MUIDERSLOT, Herengracht 1. Open 1 april t/m 30 september Ma.t/m Vr. Eerste rondleiding 10.00 uur. Laatste 16.00 uur. Rondleiding duurt 15 -20 minuten.
Van 1 oktober t/m 31 maart, maandag t/m vrijdag. Eerste rondleiding 10.00 uur. Laatste 15.00 uur.

NAARDEN
VESTING MUSEUM, Westwalstraat 6. Geschiedenis van de stad door middel van diarama's, handwapens, geschutopstellingen, tekeningen en foto's. Op de wallen geschutsopstellingen. Geopend: Kerstvakantie ma. t/m vr. 11.00 -16.00 uur. Zon- en feestdagen 12.00 -16.00 uur. Gesloten 25, 31 december en 1 januari 1989.
COMENIUS MUSEUM, Turfpoortstraat 27. Open di. t/m zo. 14.00 -17.00 uur.
Voorwerpen en geschriften, o.a. zeer zeldzame stukken van en met betrekking tot de pedagoog, filosoof en theoloog Jan Amos Comenius (1592 -1670).

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 120 gasten en geen leden online