HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 4


Terugblik 

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Historische Kring, werd door de Lustrumcommissie een interessante puzzeltocht georganiseerd. Zelfs voor geboren en getogen Bussumers bleek deze tocht een aantal verrassingen te bevatten. Er waren weliswaar geen prijzen uitgeloofd, maar na afloop werden de deelnemers in de bibliotheek onthaald op een drankje en een hapje. Daar kon men tevens door middel van foto's de antwoorden op de vragen te weten komen.

Dat de belangstelling voor de puzzeltocht niet te groot was kwam niet alleen door het onaangename weer, maar vooral omdat 17 september uitgeroepen was tot Monumentendag.

De sfeer was ongedwongen en met een glas wijn in de hand spraken velen met enige nostalgie over "Ons Bussum van toen en nu".  Burgemeester W. Holthuizen gaf acte de présence alsmede de wethouders Mevrouw M. Koning en de Heer P. Reeskamp.
De lustrumcommissie bestaande uit de dames G. de Puy en C. de Jong en de heren M. Heyne en J. Kuyl werd een bouqet bloemen aangeboden. Ook de heer W.van Berkel  -voorzitter van het eerste uur- ontving bloemen wegens zijn grote inzet voor  de documentatie-afdeling.

De Historische Kring kan met genoegen terugzien op een geslaagde viering van dit eerste lustrum.

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 116 gasten en geen leden online