HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 4


Een belangrijke schenking

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De familie Van Vliet heeft aan de Historische Kring enige geschriften geschonken, afkomstig van hun in 1973 overleden familielid, de heer Cornelis Dirk van Vliet. Deze geschriften gaan over de geschiedenis van Bussum.
De Heer C.D. van Vliet was candidaat notaris en later directeur van de Hollandse Hypotheek Bank. Hij was een zoon van W.C. van Vliet waarnaar de Vlietlaan is genoemd en werd geboren 15 november 1875 te Amsterdam.  Als ingezetene van Bussum sedert 1882 kende hij Bussum zeer goed. In de jaren zestig kwam hij regelmatig op het kadaster te Bussum om daar onderzoek te verri
chten. Zeer veel gegevens heeft hij verzameld. Zo schreef hij krantenknipsels over die door J.H. Biegel bijeen waren gebracht over de jaren 1874 -1881. Deze knipsels schonk Biegel aan de Openbare  Bibliotheek te Bussum. Helaas zijn die vernietigd. Tot een afgerond geheel is Van Vliet niet gekomen. Zijn plan de historie van Bussum te beschrijven over de jaren 1874 -1881 heeft hij meerdere  malen opnieuw opgezet. Bovendien heeft hij steeds nieuwe gegevens toegevoegd. Ook heeft hij zich niet gehouden aan de periode 1874 -1881.

Als "bron" is zijn werk zeer waardevol.. Hij was een zeer accurate man. Ik heb getracht met korte inleidingen per geschrift de inhoud toegankelijker te maken,
Wij zijn zeer dankbaar voor deze schenking van de familie Van Vliet. Een groots gebaar.

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 161 gasten en geen leden online