HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 4


Een belangrijke schenking

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De familie Van Vliet heeft aan de Historische Kring enige geschriften geschonken, afkomstig van hun in 1973 overleden familielid, de heer Cornelis Dirk van Vliet. Deze geschriften gaan over de geschiedenis van Bussum.
De Heer C.D. van Vliet was candidaat notaris en later directeur van de Hollandse Hypotheek Bank. Hij was een zoon van W.C. van Vliet waarnaar de Vlietlaan is genoemd en werd geboren 15 november 1875 te Amsterdam.  Als ingezetene van Bussum sedert 1882 kende hij Bussum zeer goed. In de jaren zestig kwam hij regelmatig op het kadaster te Bussum om daar onderzoek te verri
chten. Zeer veel gegevens heeft hij verzameld. Zo schreef hij krantenknipsels over die door J.H. Biegel bijeen waren gebracht over de jaren 1874 -1881. Deze knipsels schonk Biegel aan de Openbare  Bibliotheek te Bussum. Helaas zijn die vernietigd. Tot een afgerond geheel is Van Vliet niet gekomen. Zijn plan de historie van Bussum te beschrijven over de jaren 1874 -1881 heeft hij meerdere  malen opnieuw opgezet. Bovendien heeft hij steeds nieuwe gegevens toegevoegd. Ook heeft hij zich niet gehouden aan de periode 1874 -1881.

Als "bron" is zijn werk zeer waardevol.. Hij was een zeer accurate man. Ik heb getracht met korte inleidingen per geschrift de inhoud toegankelijker te maken,
Wij zijn zeer dankbaar voor deze schenking van de familie Van Vliet. Een groots gebaar.

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 25 gasten en geen leden online