HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 3


LEZERS REAGEREN

"Over Arie de Bruijn"

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In het  Contactblad, jaargang 3 nr.2   stond een artikel getiteld "TIJDSPIEGHEL" ondertekend met A.d.B.  Misschien vroeg u zich af:  "Wie was A.d.B.?"

Achter deze letters verschool zich de heer Arie de Bruijn, geboren 6 januari 1887 te Vlaardingen en sedert 1921 hoofd van de administratie van gemeentewerken te Bussum. Hij overleed te Bussum in 1963. Tussen de twee uiterste jaartallen lag een overvol leven zoals men zelden ziet. Toen de heer De Bruijn in 1951 net pensioen ging haalde dat bericht de nationale pers omdat zijn activiteiten ver over de grenzen van Bussum reikten.

De Bruijn was iemand die veel geschreven heeft op allerlei gebied. Van hem verscheen het boek "De bouwer en de wet", een bron van kennis voor vakmensen. Hij schreef gedichten onder het pseudoniem Jacob Cats achterneef, en zette de vaderlandse geschiedenis op rijm in de trant van "De Schoolmeester".
In de Gooise pers verschenen in de periode 1928-1932 en de periode 1947-1951 regelmatig artikelen van zijn hand over de geschiedenis van Bussum. Hij bezat grote kennis van muziek en literatuur en was zeer actief ap sociaal gebied. Om enkele activiteiten te noenen: Bestuurslid Chr. Ambtenarebond, secretaris-penningmeester van de Noord-Hollandse Brandweer, voorzitter van de vereniging "Onze Woning", voorzitter A.R. Kiesvereniging, lid Bussumse vrijwillige Brandweer.

 De in ons electronica-tijdperk veelgebruikte woorden: "Ik heb geen tijd" , kende hij kennelijk niet. In zijn geschiedkundige bijdragen over Bussum behandelde hij meestal één onderwerp per bijdrage: b.v. De verkiezingen in Bussum - Gas - Bouwen - Wedrennen - Onderwijs - Post - Natuurschoon enz..
Zijn bronnen waren verrmoedelijk Fabius, raadstukken, oude krantenartikel en zeker vele oude Bussumers. Rond 1930 konden die oude Bussumers nog heel wat vertellen over de ontwikkelingsjaren van Bussum. Hij was een zeer secuur man, derhalve betrouwbaar in zijn verhalen. Zeker was niet alles "nieuw" wat hij schreef maar veel was toch aanvullend.

 

'Over Villa Delta'

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De bekende onderzoeker van Naardens historie de heer H. Schaftenaar reageerde op het artikel "Villa Delta". (Contactblad jaargang 4 nr. 2 augustus 1988)
In het Rijksarchief te Haarlem had hij een aantal notariële acten aangetroffen over de jaren 1833 -1834 opgemaakt door notaris De Roeper betreffende de familie Bodeman.
Hij kreeg de indruk dat J.H. Bodeman meer percelen grond bezat dan uit de boedelscheiding van 1842 (zie b.g. Contactblad) zou mogen worden geconcludeerd. Ook adviseerde hij de acten van notaris  Thierens na te gaan.

Voor de kennis van Bussum is het inderdaad van groot belang van deze stukken kennis te nemen. Dit kunnen wij het beste doen in teamverband. De vraag is dan ook: wie wil daarbij helpen. De heer Schaftenaar gaf reeds een aantal aanknopingspunten op. Via een gezamenlijk onderzoek stuiten wij mogelijk op nog andere belangrijke gegevens. 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 111 gasten en geen leden online